Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 3b  "Hjørnet"

Adresse: Højstrupvej 23, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 22-04-1881 gav Indenrigsministeriet tilladelse til at matr.nr. 3 ("Toftegård") deles op i 3a og 3b.

 

Gårdejer Lars Olsen på ”Toftegård” solgte d. 23-08-1881 matriklen til Jens Hansen.

Se nedenfor deklaration om omlægning af vejen øst om byen.

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

 

Dato ejerskifte

Ejer

FT

Beboere

1881

Ane og Jens Hansen

 

Ane og Jens Hansen samt sønnen Hans Peder

 

1890

 

1901

Ane og Jens Hansen

 

1906

1909

Ane Hansen

 

Ane Hansen

 

1911

 

1916

 

1921

 

1925

1930

Hans Peder Hansen (søn)

 

Harald, hans kone og børn

1930

Harald Alfred Hansen (søn)

 

 

1930

1940

Marie og Rasmus Nielsen

 

Marie og Rasmus Nielsen

 

1940

1946

Marie Nielsen

 

Marie og Klara

  1971   Kaj Larsen    

1974

Kurt Alfred Müller

 

 

1975

Eva og Erik Jensen

 

 

1988

Eva Jensen

 

 

2007

Bethina Andersen

 

 

2013

Michelle Christiansen og

Brian Michaelsen

 

 

 

m.f.P. = med ført Pen
De to gårdmænd Niels Poulsen ("Espemosegård") og Mads Olsen ("Lundegård") kunne ikke selv skrive deres navn.

Jens Hansen (*16-07-1841; †19-01-1909) blev født i St. Torøje af indsidder Hans Madsen og Inger Madsdatter.

Den 25-02-1865 blev han gift i Lyderslev Kirke med Ane Marie Christensen (*13-07-1839; †19-01-1930), der var datter af indsidder i Lund Christen Hansen og Ane Hansdatter, der boede i Lundeledhus, matr.nr. 18a.
Ifølge hjemmesiden: http://www.therk.dk/anetavle/175.html, mødte de hinanden mens de begge var i tjeneste hos gårdmand Rasmus Carstensen i Ll. Torøje.

De nygifte flyttede ind hos Ane Maries forældre i ”Lundeledhus”, og Jens Hansen ernærede sig og familien som landarbejder.
5 måneder efter brylluppet fødte Ane Marie (på sin egen fødselsdag) deres eneste barn, Hans Peder Hansen (*13-07-1865; †29-07-1949).

Da Jens Hansen var 40 år gammel, hans kone 42 år og sønnen 16 år, købte han som skrevet jordstykket 3b og byggede et hus på grunden. Derefter ernærede han sig som fisker. Ved FT 1890 bor sønnen (24 år) hjemme og er også fisker. Samme år blev han gift og flyttede hjemmefra til matr.nr. 20b (konens barndomshjem). Se også 3e

Ved FT 1901 og 1906 angives, at Ane Maries erhverv er "vask og strygning".

Ane Marie og Jens Hansen boede i 3b til deres død - hun alene de sidste 21 år.

Efter Ane Maries død arvede sønnen huset, som han pr. 14-03-1930 solgte til sin søn, Harald Alfred Hansen.

 

Harald Alfred Hansen (*20-10-1898; †10-12-1980) havde d. 08-01-1923 etableret sig med vognmandsforretning på forældrenes bopæl (matr.nr. 3e).
Den 04-03-1924 blev han gift med Anna Dorthea Larsen (*22-08-1898; †23-10-1969) i Dalum kirke, Odense. Anna var datter af tømrer Jørgen Larsen og Line Marie Kathrine Pedersen fra Hjallese.
De nygifte boede hos Harald Hansens forældre, indtil de med deres 3 ældste børn flyttede til 3b i 1930. Herfra drev Harald Hansen sin vognmandsforretning og havde tillige (ifølge Jens Søgaard i Chr. Nissens ”50 huse i Lund”) benzintank.

På billedet til højre ses garagen i træ ved siden af smedjen.

 

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

Afskrift fra bogen ”Dansk godstrafik med Auto” fra 1937: (Kilde: www.therk.dk/)

Hansen, Harald Alfred, Vognmand, f. 20. oktober 1898 i Lyderslev sogn, søn af parcellist H.P. Hansen og hustru Johanne f. Larsen, gift 4/3-1924 med Anna f. Larsen.

Forretningen etableredes 8/1-1923 med en Ford lastvogn model 1922, i 1925 anskaffedes en Ford lastvogn "T" model og i 1929 en ny Chevrolet.

Følgende vogne er i drift:

H 1054 Fordson 1933. 65 HK. 1975 kg. last 2825 kg

H 2412 Ford 1930. 60 HK. 1750 kg. last 1750 kg

H 2782 Oldsmobile 1930. 50 HK. 1200 kg. 7 personer

Kasserer for Store Heddinge og Omegns Vognmandsforretning fra 1933

Adresse: Lund pr. Rødvig


 

Anna og Harald Hansens børn:
Helga Hansen
*03-04-1925
Den 12-07-1996 er fornavnet "Helga" ændret i KB til "Helle" 
Se skolefoto 1936  
Se skolefoto fra 1938                                 
Alfred Hansen
*18-07-1926
†22-07-1926
 
Herdis Hansen
*06-11-1927
†08-05-2012, Svendborg        
Se skolefoto fra 1936
Se skolefoto fra 1938
Henny Hansen
*06-11-1927
Se skolefoto fra 1936
Se skolefoto fra 1938
Aase Hansen
*16-02-1933
†22-04-2007
 

Helmer Toftelund Hansen       
*01-08-1936
†05-06-2005, Roskilde
Sygehus

 
Hertha Toftelund Hansen
*12-08-1938
 

 

På hjemmesiden: http://www.therk.dk/anetavle/56.html, oplyses:

"Anna og Harald Hansen flyttede til St. Elmue d. 04-05-1940. Harald Hansen arbejdede på Dansk Flintexport på Fed i 22,5 år, så stansede hans maskine. Fik så arbejde på Rasmus Hansens savværk i Fakse i ca. 5 år (til midt i november)."

Harald Hansen solgte pr. 16-07-1940 huset til mølleforpagter Rasmus Larsen Nielsen (*25-08-1889; †28-12-1946) og hustru Ane Marie Kirstine Rasmine Larsen (*28-07-1893; †). Ved FT 1930 boede de sammen med Anders Frederiksen i "Stormflodshuset". Da var Rasmus Nielsen fisker.
Rasmus Nielsen blev født i Gevnø af landmand Jens Peter Nielsen og hustru Maren Rasmussen.
Marie var datter af fisker Niels Larsen og hustru Karen Marie Jensen fra Skørpinge Strand.
De blev gift d. 21-12-1915 i Havnelev Kirke.

Ved FT 1940 (05-11-1940) boede Marie og Rasmus i huset.
Rasmus forpagtede Lund Mølle af Christen Larsen (der havde ejet "Stendyssegård" før Møllen) og fra 1944 af Hans Peter Jonassen.

Rasmus Nielsen blev ifølge Jens Søgaard2 fundet død på melsækkene i møllen (28-12-1946).

Marie boede derefter sammen med søsteren Klara Amalie Margrethe Larsen (*09-05-1897; †) i huset. Klara havde indtil da boet på institutionen "Klinten" i Rødvig16.
Den 24-06-1947 fik Marie skifteretsattest som adkomst (d.v.s. tegn på at hun ejede ejendomen).

Chr. Nissen skriver i "50 huse i Lund" følgende om husets beboere:

"I gamle dage (da huset var gulpudset uden skalbeklædning af mursten) boede Harald Vognmand (Hansen) i huset. Han var vognmand og havde også en benzintank, selvom det er svært i dag at forstå, at der var plads til det. Det lille skur ind mod smedjen var hans garage. Den blev senere brugt af Ejner Frederiksen til deres folkevognsrugbrød (taxien).

I en periode boede der to søstre, Klara og Marie. Det var Maries mand (Rasmus), der var møller og blev fundet død på kornsækkene, (se nr. 27).

I mange år har Erik Jensen og Eva boet der. Han var leder af en trælasthandel nede i Fakse. Det var ham der i mange år lavede forskellige træting, som blev sat til salg med en opstilling op ad stakittet."

Marie solgte huset d. 14-10-1971 til stenfisker Kaj Larsen, og han solgte pr. 04-02-1974 til Kurt Alfred Müller.

Den 04-09-1975 solgte Kurt Alfred Müller huset til Erik Martin Jensen og Eva Annette Petersen i lige sameje.

Den 01-11-1988 solgte Erik Jensen sin halvdel til Eva Annette Jensen.

Eva Jensen solgte pr. 06-07-2007 ejendommen til Bethina Andersen fra København.

Ved skøde tinglæst d. 13-06-2013 erhvervede Mischa Mille Christiansen (*28-11-1980; †)  og Brian Viggo Michaelsen (*05-05-1981; †) ejendommen i lige sameje.

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

2013  "Hjørnet" set fra øst

2013   Set fra nord

2017 Set fra vest

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk