Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 4e "Lund Mølle"

Adresse: Lund Gade 3, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 12-08-1903 blev 4e udskilt fra ”Møllehøjgård” med sine 2.758 m2.

Den 24-05-1963 blev 4v udskilt fra 4e med 126 m2 til Bystævnet.

Den 11-08-2009 udskiltes 4ø fra 4e som en selvstændig byggegrund på 847 m2 og med adressen: Lund Gade 5a. Grunden er ubebygget i 2013.

4e er i 2013 på 1.785 m2.

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. 4e ”Lund Mølle”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

1855

Ubebygget landbrugsjord

 

1860

 

1870

1877

”Møllehøjgård”

 

 

1880

 

1890

1900

1901

1903

Niels Jensen

 

Niels Jensen (3)

 

1906

Jens Peter Rasmussen

1906

Jens Peter Rasmussen (1)

 

1908

Christoffer Christoffersen
tidligere ejer af ”Bækkelund”

 

Christoffer Christoffersen (2)

 

 

1911

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

Anton Sørensen (4) svigersøn

 

1930

1938

Christen Andreas Larsen
tidligere ejer af ”Stendyssegård”

 

Christen Andreas Larsen (2)

 

 

1940

 

1944

Hans Peter Jonassen
tidligere ejer af ”Bækkelund”

 

Hans Peter Jonassen (2)

 

1950

1950

 

1956

Anna Jonassen hans enke

 

Anna Jonassen (1) hans enke

 

1966

Ellen og Kaj Nielsen Jonassens barnebarn

 

Ellen og Kaj Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

2016

Michael Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Jensen (*25-07-1845; †12-11-1905) blev født i Hovby i Faxe Sogn af husmand Jens Nielsen og hustru Maren Kirstine Jakobsen.

Niels Jensen var møller.
Pr. 07-09-1903 overtog Niels Jensen matr.nr. 4e fra Lars Hansen Madsen på "Møllehøjgård", og her opførte Niels Jensen en mølle.

Den 12-05-1904 giftede Niels Jensen sig i Lyderslev Kirke med Maren Katrine Jakobine Nielsen (*04-12-1885; †), der var datter af indsidder Kristian Nielsen og hustru Maren Kirstine Jakobsen i Ll. Torøje. Før brylluppet tjente Maren Katrine i Lund.

Den 25-10-1904 fik Maren og Niels Jensen en datter: Karen Marie Jensen. Ved FT 1925 tjente hun på "Søgård".

Niels Jensen døde d. 12-11-1905 og blev begravet på Lyderslev Kirkegård den 18-11-1905.

Den unge enke - hun blev 20 år måneden efter hendes mands død - solgte pr. 13-02-1906 møllen til Jens Peter Rasmussen.

Maren Katrine blev d. 05-05-1906 gift i Smerup Kirke med Lars Christian Frederiksen fra Vemmetofte og bosat på matr.nr. 4a "Asmuslund".

 

Jens Peter Rasmussen (*12-05-1882; †30-10-191011) blev født i St. Torøje af medhjælper Kristen Rasmussen og hustru Ane Elisabeth Jensen.
Ved FT 1906 var han eneste beboer på matriklen og mølleejer.

Omkring 01-01-1908 købte Jens Peder Rasmussen også ”Møllehøjgård”, som han dog solgte igen d. 16-09-1909.

Forinden havde han solgt møllen til gårdejer Christoffer Christoffersen, ”Bækkelund”. Det skete d. 11-08-1908. Året efter fik Christoffer Christoffersen  en gårdbestyrer på ”Bækkelund”.

Niels-Erik Thomsen11 oplyser om Jens Peder Rasmussen: "Han ejede en overgang møllen i Lund. Han var min mors (Dagnys) morbror. Han døde 28 år gl. af tarmslyng på Rigshospitalet. Iflg min mor var han vist noget “drikfældig”."

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11.
Jens Peter Rasmussen

Christoffer Christoffersen (*13-06-1860; †07-03-1939) og hans kone Marie Katrine Jensen (*31-01-1869; †19-12-1956) ejede og drev Lund Mølle til 1938, hvor de flyttede til Maries hjemegn (Rær Sogn ved Hanstholm) og levede som rentierer. (Se Marie Katrine og Christoffer Christoffersens familie her).

Deres ældste datter, Kirstine Alide Kristoffersen (*08-05-1900; †) giftede sig d. 09-11-1923 i Lyderslev Kirke med Anton Martinus Sørensen (*26-07-1901; †). De havde begge tjent på Højstrup, han som forvalter og hun som husjomfru. Ved FT 1925 og 1930 boede de på Lund Mølle sammen med hendes forældre. Mens de boede i Lund fik de to børn.

Kirstine og Anton Sørensens børn:
Jens Sørensen
*08-10-1926
 †
 
Erik Kristoffer Sørensen
*15-02-1931
 †
 

Christoffer Christoffersen solgte d. 10-05-1938 møllen til Christen Andreas Larsen, der samme år havde solgt "Stendyssegård" til Hans Bille. Christen var da 62 år gl. og enkemand.

Ved FT 1940 boede Christen Andreas Larsen på møllen sammen med husbestyrerinde Laura Kirstine Jensen (*19-02-1892, Magleby; ).

Den 01-03-1944 købte Hans Peter Jonassen (*30-05-1875; †01-07-1956) Lund Mølle af boet efter Christen Andreas Larsen, der døde d. 29-01-1944 på Sct. Elisabeths Hospital i Næstved. 
Jonassen var som Christoffer Christoffersen tidligere ejer af ”Bækkelund”. Hans Jonassen havde forskellige folk til at drive møllen, indtil driften stoppede i 1950’erne.. Se Chr. Nissen: ”50 huse i Lund” side 28 samt nedenfor.

Efter møllevingerne var taget ned, blev møllehatten indrettet til observationspost for Hjemmeværnets Luftmeldetjeneste.

Hans Jonassens enke (hans anden kone), Anna Christine Christensen (*??; †1985) boede i beboelseshuset til hun mageskiftede med Hans Jonassens barnebarn, Hans Kai Nielsen (*06-02-1936; † ). Anna Jonassen overtog ”Vito”, matr.nr. 6h.

Anna og Hans Jonassen fik ingen børn sammen.

Den 04-10-1966 fik Kai  og Ellen Nielsen skøde på Lund Mølle.

 

Chr. Nissen2 skriver i "50 huse i Lund" om møllen:

"Møllen fungerede som mølle op i 50’erne. Men på det tidspunkt blev kværnene drevet med motorkraft. Der var ikke råd til at holde vingerne ved lige og til sidst blev de taget ned. Omkring 1950 blev den gamle møller, Rasmus, fundet død liggende på kornsækkene med kasketten trukket ned over øjnene. Han boede i øvrigt i nr. 35. I årene 1950-52 blev møllen passet af Svend Larsen (se nr. 31). Den sidste der passede møllen hed Bjergdal. Andre der har arbejdet der er Hagbart, Erling og Ole Nivehøj.

Det var den gamle møllers enke, Anna Jonasen (også enke efter Hans Jonasen på Bækkelund, se nr. 20), der mageskiftede med Kaj Strandgaard. Han overtog møllen mens hun fik Vito (se nr. 2). Der var vist noget med at Kaj ville have lavet en benzinstation ved møllen. Men han kunne ikke få nogen af benzinselskaberne med på ideen. Så det kom der ikke noget ud af.

Allerede inden var der blevet indrettet udsigtsplatformen oven på møllehuset til luftmeldetjeneste til Hjemmeværnet. Efter sigende dannede møllen (og nok mere end den) i Lund baggrund for Finn Holten Hansens ”Lige på og blødt” (roman fra 50’erne skrevet under synonymet Finn Gerdes¤), hvor lokale hjemmeværnsfolk holder ”frikvarter” fra hjemmet og under dække af øvelser mødes til kortspil og medbragt mad på loftet af møllen i byen."

¤(Finn Holten Hansen (1928 - 2017) brugte synonymet Finn Dresen; Finn Gerdes (1914 - 95) er navnet på en anden forfatter)

Foto udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv
Fotoet er taget mellem 1906 (hvor Brugsen blev bygget) og 1908 (4o er endnu ikke bygget)

Foto udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv
Sandsynligvis taget mellem 1973 og 1980 hvor Kaj Nielsen drev pladeværksted for reparation af brugte biler

Foto udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv

2013

2013

2013

Ved skøde tinglyst d. 14-01-2016 blev møllen overtaget pr. 01-02-2016 af Michael Nielsen (*11-07-1978; ) fra Valby.

2017

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk