Ejerlavet Lund By

Jens Peter Rasmussens familie
4h Møllehøjgård

Jens Peter Rasmussen (*12-05-1882; †??) købte i følge skøde af 16-12-1907 "Møllehøjgård" af Lars Hansen Madsen.

Jens Peter Rasmussen havde i 1906 købt Lund Mølle af enken efter mølleren.

I løbet af foråret 1908 frasolgte han 8 grunde, heriblandt "Nordlund", så der ikke var ret meget landbrugsjord tilbage.

Ved skøde af 16-09-1909 (tinglæst d. 05-10-1909) solgte Jens Peter Rasmussen ejendommen til Hans Andersen

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11.
Jens Peter Rasmussen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk