Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 6c og 6d  "Harnia"

Adresse: Lund Gade 32, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 23-05-1885 blev matr.nr. 6c på 229 m2 udstykket fra 6a "Strandgård"

Matr.nr. 6d på 87 m2 blev udstykket d. 01-08-1916.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Det var gårdmand på "Strandgård" Ole Larsen, der var den første ejer af matr.nr. 6c. Det blev han d. 31-03-1885, da han fik arvefæsteskøde på "Strandgård", som efter udskiftningen og udflytningen fik den jord, hvorpå "Lundegård"s og "Højgård"s bygninger havde ligget. "Højgård" havde ligget, hvor "Harnia" ligger i dag.

Det er ikke sandsynligt, at man i 1885 byggede et bindingsværkshus med stråtag på grunden. F.eks. var "Hjørnet" blev bygget i 1881 i kridtsten.
Det er mere sandsynligt, at "Harnia" enten er resterne af "Højgård" eller opført i 1861 - 62 efter "Højgård" var flyttet ud.

Sandsynligvis har huset ligger på grunden siden "Højgård" flyttede ud. Grunden og huset har tilhørt "Strandgård", der har lejet det ud til i hvert fald Rasmus Nielsen (se nedenfor), men måske andre før ham.

Matr.nr. 6c ”Harnia”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

Beboere 

 

Vemmetofte Kloster

1850

Matriklen var en del af ”Højgård”

 

1855

 

1860

1861

 

Efter udflytningen blev matriklen en del af ”Strandgård”

 

1870

Rasmus Nielsen (3)

 

 

1880

 

1885

Ole Larsen ”Strandgård”

 

 

1885

Rasmus Nielsen

 

 

1886

Ole Olsen

 

Ole Olsen (3)

 

 

1890

 

1897

Niels Hansen

 

Niels Hansen (4)

 

1900

1901

 

 

1906

 

 

1911

Kirstine Hansen hans kone

 

1914

Anna Marie Hansen en datter

 

Anna Marie Hansen og hendes mand (5)

 

 

1916

 

 

1921

 

1921

Jens Peter Jensen

 

 

 

1923

Rasmus Pedersen

 

Rasmus Pedersen (2)

 

 

1925

 

1927

Ane Margrethe Olsen

 

Ane Margrethe Olsen (1)

 

 

1930

 

1936

Karen Marie og Sofie Olsen søstre

 

Karen Marie og Sofie Olsen

 

1937

Karen Marie Olsen

 

 

1937

Niels Jørgen Hansen

 

 

 

1939

V. Pilholm

 

 

 

 

1940

Carlo Kristensen (4)

 

1942

Kaj Henriksen

 

 

 

1944

Dan Nielsen

 

 

 

1950

Harald Petersen

1950

Harald og Nia Petersen (3)

 

1962

Hardy Schula

 

 

 

1964

Marie Thøger og Kirsten Gruelund

 

 

 

1976

Marie Thøger og Maren Poulsen

 

 

 

 

 

 

 

1994

Bente og Ambro Kragh

 

 

 

2003

Birgitte Ellersgaard og Fritz Rendemann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Larsen fra "Strandgård" solgte huset til Rasmus Nielsen (*21-05-1827; †) ved skøde tinglæst d. 11-08-1885.
Rasmus Nielsen var født i St. Torøje af husmand Niels Pedersen og hustru Johanne Jensdatter. I 1845 tjente han på "Højgård", i 1850 på "Lundegård" og i 1855 på "Stendyssegård".
Den 19-10-1855 blev han gift i Lyderslev Kirke med Kirstine Jørgensdatter (*02-04-1819; †), der var datter af indsidder Jørgen Olsen og hustru Karen Hemmingsdatter i Lund (se matr.nr. 29). Efter brylluppet flyttede de ind hos Jørgen Olsen, der var blevet enkemand i 1842.
Den 30-03-1859 fik de datteren Karen Marie Nielsen der kun er i Lund ved FT 1860 og 1870. Da hun blev gift i Lyderslev Kirke d. 02-05-1885 var hun "sypige i Lund", og hendes mand, Jens Hansen (*28-12-1857; †), var "tjenestekarl i Lund".

Ved FT 1870 og 1880 er Rasmus Nielsen husfar og arbejdsmand/murer, og familie er registret boende i et selvstændigt hus, som meget vel kan være "Harnia".
I 1885 købte Rasmus Nielsen som skrevet "Harnia", men solgte det igen allerede året efter til Ole Olsen. Hvor familien flyttede hen ved jeg ikke, men den blev ikke boende i Lund (og Rasmus Nielsen døde ikke i 1886).

"Unge" Ole Olsen (*09-06-1858; †21-02-1934) blev født i Benløse Sogn, Sorø Amt, af skrædder Ole Jørgensen og hustru Kirsten Nielsen. Han blev gift i Havnelev Kirke d. 20-03-1886 med Inger Marie Olsen (*04-06-1853; †), der var datter af gårdmand Ole Larsen og hustru Marie Hansdatter i Skørpinge.
Deres eneste barn, Caroline Kristine Olsen (*13-08-1886; † ) der blev født i Lund, blev døbt d. 06-11-1886, og en af fadderne var ”husmand, ældre Ole Olsen af Lund”. Denne ”ældre” Ole Olsen som betegnelsen ”unge” Ole Olsen skulle adskille ham fra, boede i ”Lundehuset” og var 20 år ældre end denne sides Ole Olsen.
I 1897 solgte Ole Olsen "Harnia" til Niels Hansen  og flyttede til det nybyggede hus på matr.nr. 5c.

Datteren Caroline tjente i 1906 på ”Ellemosegård”. Den 04-12-1909 blev hun gift i Lyderslev Kirke med tømrer og fisker Niels Johansen Nielsen (*22-05-1881; †) fra Havnelev og flyttede dertil.

Niels Hansen (*07-07-1849; †10-07-1909) blev født i St. Torøje af indsidder Hans Madsen og Inger Jensen. I 1870 var han ugift tjenestekarl på "Bækkelund". I 1874 blev han (ifølge FT 1901) gift med Ane Kirstine Hansen (*03-04-1851; †07-12-1914) der var født i Smerup af husmand Hans Hansen og Dorthe Clausdatter. Hun var også i 1870 tyende på "Bækkelund", og i 1875 flyttede de (igen ifølge FT 1901) til Lund.

Kirstine og Niels Hansens børn:
Hans Peder Hansen
*11-01-1875
†14-04-1878
Født i St. Torøje, død i Lund.
Hans Peter Hansen
*09-11-1879
 
Anna Dorthea Marie Hansen
*23-06-1893
Ved morens død i 1914 købte hun "Harnia", idet hun ved sit bryllup d. 01-05-1915 i Lyderslev Kirke blev indskrevet i kirkebogen som "husejerske". Måske er det denne Marie der har givet huset sit alternative navn: "Maries Hus"?
  FT 1901 oplyser at familien har haft 3 levende og 1 dødt barn. Jeg har ikke kunnet finde det 4. barn.

Ved FT 1880 boede familien i matr.nr. 7b og i 1890 i matr.nr. 31b "Bankesmedjen". I 1897 købte de "Harnia".
Niels Hansens erhverv angives som arbejdsmand/daglejer.

Efter Niels Hansens død i 1909 boede konen alene i huset til sin død i 1914.

Derefter overtog datteren Anna Dorthea Marie Hansen (*23-06-1893; †) "Harnia". Hun havde i 1911 været tjenstepige på "Toftegård". Den 01-05-1915 blev hun gift i Lyderslev Kirke med ungkarl Hans Peder Nielsen (*07-03-1888; †) fra Frøslev, hvor hans forældre, husmand Mads Nielsen og Maren Hansen, boede. Han selv tjente i Havnelev ved brylluppet, efter hvilket han flyttede til Lund og blev arbejdsmand. Også han tjente i 1911 på "Toftegård".

Anna Dorthea og Hans Peder Nielsens børn:
Ørda Kirstine Nielsen
*24-05-1916
 
Mogens Dan Nielsen
*14-08-1918
 
Maren Eva Nielsen
*05-02-1920
 

Familien fik 3 børn, mens den boede i Lund.
Pr. 26-06-1921 solgte Anna og Hans Peter Nielsen huset til Jens Peter Jensen. Han solgte pr. 10-07-1923 til Rasmus Pedersen (*05-12-1854; †31-03-1937) og Ane Kirstine Petersen (*31-10-1847; †21-06-1927). Rasmus Pedersen var født i Kongsted Sogn, og hans kone i Vesteregede Sogn. De var forældre til Hans Peder Tømrer der boede i matr.nr. 5h. Efter 1927 hvor Ane Kirstine døde, flyttede Rasmus Pedersen op til sønnen. Han døde dog i 1937 på Lyderslev Alderdomshjem.

Rasmus Pedersen solgte pr. 19-12-1927 til Ane Margrethe Olsen (*28-08-1860; †20-06-1936), der var født og opvokset i matr.nr. 34. Ved FT 1911 boede hun sammen med søsteren Marie Ane Olsen i matr.nr. 4o. Ved FT 1930 boede Ane Margrethe Olsen alene i "Harnia".
Efter hendes død i 1936 arvede hendes 4 søskende (Marie Ane Olsen, Ane Marie Alfast f. Olsen, Karen Marie Olsen og Gunhild Sofie Olsen) huset, men det var Karen Marie og Gunhild Sofie Olsen der fik arveudlægsskøde på huset d. 18-07-1936, så de har nok boet der.
Da Gunhild Sofie Olsen døde i 1937 fik Karen Marie Olsen adkomst på hendes andel.

Den 18-11-1937 solgte Karen Marie Olsen "Harnia" til Niels Jørgen Hansen.
Han solgte pr. 14-08-1939 huset til V. Pilholm.

Ved FT 1940 boede arbejdsmand ved landbruget Carlo Ingo Kristensen (*18-04-1908 i København; †), hans hustru Else Margrethe Kristensen (*28-07-1914 i Spjellerup; †) og deres 2 børn, Mogens Bendt Kristensen (*02-06-1936 i St. Heddinge;  †) og Svend Aage Kristensen (*11-03-1938 i St. Heddinge Landsogn; †), i huset.

Pr. 13-05-1942 solgte Pilholm til Kaj Henriksen, som igen pr. 20-12-1944 solgte til Dan Nielsen.

 

Den 15-08-1950 fik H. C. Petersen skøde på "Harnia" og navngav huset efter eget og konens fornavne. Han hed Harald og hun Nia2.

Nia Petersen

Harald Petersen

Billederne til venstre af Nia og Harald Petersen er udlånt af Ivan Ørum Nielsen25, der fortæller:

"Harald Petersen:  Jeg mener, de kom til Lund i 1950-erne.
Jeg husker ikke, at Harald var aktiv i noget ud over
nogle år i planlægningen af Byens Juletræ.

Nia Petersen:      Hun var meget aktiv, hun kunne alt med sine hænder.

Hun underviste i Husmandsforeningernes Husholdningsudvalg,
hvor min mor var formand, både i syning, hækling og strikning.

Folk kom også til hende privat, når noget skulle laves.

Henning: De havde også et plejebarn

Den 17-07-1962 fik repræsentant Hardy Schula skøde på ejendommen.

Den 18-02-1964 købte lærerinderne Marie Thøger og Kirsten Gruelund huset. De var lærere i Frederiksberg Kommune og kendte Lund fra deres sommerferieophold på Højstrup Feriekoloni.
Kirsten Gruelund solgte d. 19-01-1976 sin andel til overlærer Maren Poulsen i forbindelse med at hun senere dette år købte huset på matr.nr. 22b.

Den 31-05-1994 købte Bente Kragh "Harnia". Hun var gift med journalist Carl Ambro Kragh (*10-07-1937; †21-01-2005) der på det tidspunkt var journalist på Politiken.

Bente Kragh solgte pr. 25-07-2003 "Harnia" til Birgitte Ellersgaard (*29-01-1953; †) og Fritz Rendemann (*16-07-1944; †).

Se mere om "Harnia" hos Chr. Nissen "50 huse i Lund"2 s. 15 (og nedenfor).

"Jens kan huske, at der boede en gammel mand, Rasmus. ”Da han døde kunne de ikke få kisten ud. De måtte tage et par vinduer ud med sprosser og det hele for at få kisten ud af huset. De har nok vendt den på siden, da den skulle ind. Men det gik jo ikke med manden i. Alle var klædt i sort”.

Men manden, der gav huset navn, kom som pensionist fra København omkring 1950. Han hed Harald og hans kone, Nia (deraf husets navn) var lille og buttet med mørkt hår sat op i en knude i nakken. Hun underviste i syning oppe på skolen om aftenen. De havde en dreng, Henning Krølmark, der var frisør og kørte på cykel til Faxe Ladeplads. Manden gik (efter Idas erindring) altid i sorte bukser med en sandfarvet ulden cardigan. Han havde en morsom kasket på med sort skygge og høj pul. Han stod altid lænet op af havelågen og hilste på de forbipasserende med et ”Da - Da!" Så børnene i Lund kaldte ham ”Da - da manden”. Han forlod byen nogle år efter desillusioneret over ikke at få kontakt til nogen i byen.

Senere boede Dan og Tove Nielsen i huset med børnene Hanne og Henning. Så kom Marie Thøger, der havde rejst meget i Indien, og hende den anden Maren Sypige, som senere rev det lave, hvide tværliggende hus ned og byggede det gule typehus (se nr. 15).

Bob og Marie boede der mens Marie stadig ejede huset. I de senere år har Ambro fra Ekstra Bladet haft huset. Men så blev han jo syg, så huset blev solgt til Fritz Rennemann og hans kone Birgitte, som nu har gennemrenoveret det."

 

Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

2013

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk