Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 4o og 4t

Adresse: Lund Gade 9, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 30-05-1908 blev matr.nr. 4o udskilt fra 4a ”Møllehøjgård”.

Matr.nr. 4t:  Man har nok på et tidspunkt opdaget at udhuset er kommet til at ligge ind på matr.nr. 4k (som 4d blev udvidet med i 1908), og så ordnede man det d. 26-08-1921 ved at udmatrikulere 4t af 4k og overføre det til 4o (se detaljeret kort nedenfor) samt adgang til Grundlovsegen.

Den 17-12-2004 blev der tinglyst deklaration om adgang til matr.nr. 4s, 4o og 4y ad privat vej (som vist på nedenstående kort).

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv St. Heddinge
Til venstre: Lund nye Skole
Til højre: Gavlen af matr.nr. 4o

Matr.nr. 4o ”Ingemanns Hus”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

1855

Ubebygget landbrugsjord

 

1860

 

1870

1877

”Møllehøjgård”

 

 

1880

 

1890

1900

1901

 

1906

1908

Ane Margrethe Olsen

 

Ane Margrethe Olsen (2)

 

 

1911

 

1914

Lars Peter Jensen

 

Lars Peter Jensen (4)

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

 

 

1940

Ingemann Larsen (3)

 

 

1950

 

1953

Ingemann Larsen plejesøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

Klara Larsen hans kone

 

Klara Larsen (1)

 

2000

 

 

2005

Ida Berg og Stefan Petersen

 

 

 

2008

Ida Berg

 

 

 

2009

Mike Markus Andersen

 

 

 

2016

Gitte Kristensen

 

 

 

Den første registrerede ejer af matriklen er Ane Margrethe Olsen (*28-08-1860; †20-05-1936), en ugift søster til tømrermester Ole Nielsen Olsen (*28-10-1863; †16-01-1910) der byggede flere huse i Lund og også dette.
Hun fik skøde på grunden tinglæst d. 11-08-1908.

Ved FT 1911 boede Ane Margrethe og en søster, Marie Ane Olsen (*25-05-1872; †02-04-1938), i huset. Se mere om de to søstre under matr.nr. 34
To søstre til Ane Margrethe og Marie Ane Olsen boede fra 1932 til 1948 i "Landro".

Ved skøde tinglæst 01-12-1914 købte fisker Lars Peter Jensen huset af Ane Margrethe Olsen.

Familien bestod af Lars Peter Jensen (*23-09-1888; † ) der var søn af fisker Hans Jensen og Kirstine Christensen (se 4d), og hans kone, Laura Kirstine Nielsen (*11-12-1892; †), datter af fisker Hans Frederik Nielsen og Ane Margrete Pedersen i Højerup, samt deres to drenge. Kirstine og Lars Peter Jensen blev gift i Lyderslev Kirke d. 16-12-1911. Kirstine var kommet til Lund i 1910 som tjenestepige på ”Bækkelund”. Lars Peter er opført som boende i Lund ved alle folketællinger siden sin fødsel.

Grundlovsegen 2015

Inga Hansen (matr.nr. 4c), Ingemann, Rikke Hansen (Ingas barnebarn), 1992
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Kirstine og Lars Peter Jensens børn:
Hans Jakob Jensen
*09-05-1912
 
Konfirmeret i Lyderslev Kirke 03-10-1926. Ses ikke senere i Lund.
Jens Frederik Jensen
*06-05-1927
 
Jens Frederik optræder ved FT 1930, men blev ikke konfirmeret i Lyderslev og døde ikke i Lyderslev mellem 1930 og 1950.

Efter 1930 tog Kirstine og Lars Peter et plejebarn til sig (fra børnehjemmet ”Ebenezer” på Stevnsbovej (se 2c)??).
Det var Svend Poul Ingemann Larsen (*15-09-1908; † ?), som var født i Bromme Sogn, Sorø Amt, af ugift Thora Johanne Vilhelmine Rasmussen, 20 år; udlagt barnefader Valdemar Larsen, Sorø.

Ingemann blev fisker som Lars Peter og hjalp ham. Da Lars Peter stoppede med at fiske, overtog Ingemann hans grej og huset2.
Ingemann blev gift med Clara Margretha Christine ?? (*05-08-1908 i Dronningborg Sogn, Randers Amt; †20032) d. 19-01-1935.
Ved FT 1940 boede Klara og Ingemann alene i huset.

Se mere om  Klara og Ingemann hos Chr. Nissen: ”50 huse i Lund” s. 30:

"I gamle dage boede der en fisker, der hed Lars Jensen. Der kom Ingemann i pleje og senere i lære som fisker.
Og da Lars Jensen døde overtog Ingemann det hele, også fiskeriet. Han blev gift med Clara, som var pige omme i feriekolonien. De havde en adoptivdatter Anni.
I nogle perioder havde Ingemann en hjælper. Der var en der hed Harry og senere i nogle år Jens Lyn. Ellers fiskede Ingemann og Clara sammen. I nogle år oppe fra Gilleleje, i en anden periode ovre ved Møn. Jens Lyn var et kapitel for sig selv. Altid med på den værste og altid opsat på at gøre sig gældende - på de sælsomste områder. En dag da byens unge stod nede ved et af de kar, hvor der blev tjæret garn, spurgte Jens Lyn, hvad han fik for at stikke hovedet i tjærekaret. Inden han kunne nå at trække vejret fik han buddet (40 kr.) og 4 par stærke hænder greb ham, vendte ham med hovedet nedad og dyppede han i tjæren til skuldrene. ”Han var s’gu ekstra solbrændt hele den sommer”, som man sagde i byen. Han bed på eget forslag også hovedet af en skrubtudse for en tier.

(Se mere om Jens Lyn på matr.nr. 2e)

Ingemann var noget uden for kredsen af fiskere i Lund. Han holdt sig for sig selv - eller blev holdt ude. Måske han var - og ville være - anderledes end de andre. Og han lagde ikke skjul på det. Det var ham der fik den glimrende idé at købe en gammel chalup ovre på Stevnsfortet og lade den danne rammen for en fælles Lund-optræden ved en festlighed i Ladepladsen, hvor båden som et minde om de 20 mand, der i 1812 tilbageerobrede et skib fra englænderne (se mindestenen på Ravnehøj og forordet her i hæftet). Problemet kom, da Ingemann ville være kaptajn. Så ville ingen andre være med. Båden lå i mange år over for Ottos hus og rådnede til sidst op.

Ingemann og Clara kom jo også ud for nogle ulykker. Der var en gang, hvor de kæntrede, da de skulle tage garn op. De kunne ikke svømme, men klamrede sig til bundgarnspælene, indtil de blev set inde fra havnen og blev hentet ind.
Og så var der den vinter med hård frost, hvor de skulle ned og lænse båden. Da de skulle tænde for den gasblæser, de skulle tø pumpen op med, var der sivet gas ud i båden. Og det eksploderede og kastede dem begge ud i vandet. Det var faktisk et held. For det begrænsede brandskaderne. Men de kunne klare sig op i båden igen og gik ind ad molen. Så blev de kørt til Fakse og senere til brandsårsafdelingen på Hvidovre. Men Ingemann gik i mange år med bomuldshandsker på hænderne for at beskytte huden. Han var i øvrigt en flot mand. Meget solbrændt med knaldblå øjne og et stort og tæt blåhvidt hår.

Clara blev over 95. ”Jeg faldt sgu’ den anden dag”, sagde hun til Jens få år før sin død. “Nå, hvad gjorde du så?”. “Ja, jeg lå lidt og kiggede og så rejste jeg mig sgu’ op igen”... Hun var ikke til at slå ud. Men døde altså omkring 2003.

I dag bor Ida Berg og Stefan i huset."

Klara og Ingemann fik ingen børn, men havde en adoptivdatter, Anni2.

Ved FT 1940 boede Klara og Ingemann alene i huset.

Den 14-08-1953 fik fisker Ingemann Larsen tinglyst skøde på huset.

Da Klara døde, købte Ida Berg og Stefan Haagen Petersen huset af boet pr. 01-01-20056

Stefan Jensen fortæller i sin kommentar på denne hjemmesides forside, at Klara og Ingemann under besættelsen boede i udhuset mod at tyskerne kunne bo i selve huset. Dette skete samtidig med at Ingemann sejlede jøder til Sverige.

Den 01-08-2008 solgte Stefan Petersen sin halvdel til Ida Berg6.

Ida Berg solgte pr. 01-12-2009 huset til Mike Markus Andersen (*01-05-1978; † ).

Pr. 25-05-2016 fik Gitte Kristensen (*08-06-1971; ) fra Helsinge skøde på huset.

 

2013

På denne hjemmeside: http://www.huset-lund.dk/
kan man se Stefan Jensens billeder af istandsættelsen i 2005.

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk