Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 6e  "Landro"

Adresse: Lund Gade 34, 4673 Rødvig, Stevns

22-01-1932 skøder Kristan Nielsen på "Strandgård" matriklen til Karen Olsen.

 

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

 

”Strandgård”

1921

Ubebygget

Anvendt som byens sportsplads

 

1925

 

1930

1932

Karen Marie Olsen

 

Karen Marie Olsen og Sofie Olsen

 

1940

Karen Marie Olsen (1)

1949

Niels Søren Nielsen

 

Niels Søren Nielsen (2)

 

1950

1958

Severine f. Sørensen hans kone

 

Severine Nielsen

 

 

1978

Jørgen Jepsen

 

 

1984

Tove Olsen

 

 

1986

P. O. E. Rasmussen

 

P. O. E. Rasmussen (2)

1991

Birthe Margrethe Rasmussen hans kone

 

Birthe Margrethe Rasmussen (1)

1997

Thorkild Søgaard Nielsen

 

Thorkild Søgaard Nielsen (1)

2001

Inge Hebjørn

 

 

 

 

 

2016

Anders Gerdorf

 

 

Karen Marie Olsen (*05-03-1870; †22-05-1948) fik d. 22-01-1932 skøde på martiklen fra Kristian Nielsen på "Strandgård".

Ved FT 1940 boede Karen Olsen alene i huset.

Karen Olsen blev født i matr.nr. 34 (et nu nedlagt hus der lå ca. hvor Villaen "Solbakken" ligger i 2016).
Karen byggede sandsynligvis huset sammen med sin tvillingsøster, Gunild Sofie Olsen (*05-03-1870; †03-05-1937). Ved Sofies død står der i kirkebogen: "fhv. husbestyrerinde og aldersrentenyder af Lund. Døde i "Landro"".

Både Karen og Sofie var ugifte.

Karen Landro uden for "Landro" - evt. sammen med Bøje fra "Toftegård". I 1930'erne
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11   

"Landro" i 1930'erne
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11   

Karen Landro døde i 1948.

I kirkebogen står der: "Fhv. husbestyrerinde og aldersrentemodtager, ugift, 78 år."

Ved skøde tinglæst d. 27-06-1949 erhvervede Niels Søren Nielsen ejendommen.

Niels Søren Nielsen (*10-10-1884; †21-10-1958) og hans hustru Severine Nielsine Sørensen var forældre til Betty Falk, brugsuddeler Arnold Falks hustru.
De havde haft et husmandssted i Lejerstofte og flyttede som pensionister til Lund.

Severine efterlevede sin mand. Da hun døde i 1978 solgte arvingerne (Betty Falk og hendes to søstre, Martha og Gerda) huset til Jørgen Jepsen pr. 27-11-1978.

Den 09-07-1979 købte han 645 m2 af "Strandgård", så grunden blev på i alt 990 m2.

Chr. Nissen2 skriver:

"Huset er vist bygget i 30’erne af to enlige damer. Den ene hed Karen Landro. Inden var der fodboldbane med mål og det hele på den jord, og der hvor Bungalowen ligger. Det var Strandgårds jord. Det har nu nok været lige omkring 40, at vi fik den nye fodboldbane ude ved Ertebjerg. Som så senere blev flyttet til Lyderslev..

Huset blev bygget af Wilhelmsen, en murer som kom ude fra Lyderslevvejen.

Da Karen døde i 1957 (hun døde i 1948) sad Sofie Frederiksen (Store Carls mor, se nr. 43) ved dødslejet. Efter sigende sagde så Karen til Sofie: ”Nu dør jeg Sofie”. ”Ja du gør Karen”, svarende Sofie. Og det gjorde hun. Falk (brugsmanden) købte så huset i 1957.

Siden har der boet mange i Huset. Falks svigermoder, Sørine, boede i huset sammen med et barnebarn, der hed Georg, som var kommis i Brugsen. Han var efter Idas erindring pænere end de fleste af hans jævnaldrende. Han havde en helt ny cykel. Det var der ikke mange der havde dengang.

Og så boede Thorkild der i sine sidste år.

Og nu er Inger jo flyttet ind. Hun har sandelig fået gjort noget både ved huset og haven. Både med blomster og det hele."

 

Jørgen Jepsen solgte pr. 01-10-1984 "Landro" til Tove Olsen.

Fra d. 29-10-1985 til 18-03-1986 ejede Kreditforeningen huset.

P. O. E. Rasmussen ejede derefter ejendommen til sin død (i 1991?), hvor hans kone Birthe Margrethe Rasmussen fik skifteretsattest som adkomst.

Pr. 23-01-1997 købte Thorkild Søgaard Nielsen (*26-06-1918; †12-12-2000) "Landro", hvor han boede til sin død. Thorkild Søgaard havde indtil 1997 ejet "Søgård".

Boet efter Thorkild Søgaard solgte pr. 10-07-2001 huset til Inge Hebjørn (*16-08-1939; †).

Skøde tinglæst d. 06-12-2016 viser at Anders Gerdorf (*26-09-1968;  †) ejer huset.

 

2013

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk