Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 31b "Bankesmedjen"

Adresse: Lund Gade 30, 4673 Rødvig, Stevns

Tidligst ved FT 1855 ses nogen at bo i huset.

 

Huset var ejet af Vemmetofte Kloster til 1876 hvor det blev købt af smed Jens Larsen.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

I købskontrakten fra Vemmetofte Kloster til smed Jens Larsen står der:

"... sælger til Smed Jens Larsen til Arvefæsteiendom det af ham hidtil i Leie besiddende Hus i Lund By, Lyderslev Sogn, Stevns Herred, under Vemmetofte Klosters Gods, hvis Jordtilliggende under Matr.Nr.31b staaer for Ager og Engs Hartkorn 2½ Alb. med Gammelskat 37 øre."

Jens Larsen (*10-08-1818; †) boede altså til leje indtil han d. 25-02-1876 fik arvefæsteskøde på huset.

Jens Larsen blev født af Cathrine Sivertsdatter og Lars Jensen i Karise Sogn. Da han d. 16-09-1843 blev gift i Magleby Kirke med Karen Margrethe Hansdatter (*20-12-1822; †) var han smed i  Strøby.
Karen Margrethe var datter af indsidder Hans Nielsen og hustru Johanne Maria Pedersdatter i Magleby.
Deres børns fødested viser at familien har flyttet noget omkring.

Karen Margrethe og Jens Larsens børn:
Johanne Kathrine Jensen
*13-10-1844
Født i Strøby Sogn
Ane Kirstine Jensen
*17-01-1847
Født i Bjælkerup, St. Heddinge Sogn
Lars Jensen
*11-02-1850
Født i Ll. Torøje, Smerup Sogn
Ved FT 1870 tjente han på "Stendyssegård"
Ses ikke senere i Lund.
Niels Peder Jensen
*01-03-1853
Født i Lund
Unavngiven pige
*20-01-1860
†17-02-1860
Født i Lund
Karen Marie Jensen
*19-04-1868
Født i Lund

Ved FT 1850 er Jens Larsen smed i Ll. Torøje, så familien er kommet til Lund mellem 1850 og 1853, hvor Niels Peder blev født i Lund.

FT 1855 og 1860

Jens Larsen, inderste, smed
Karen Margrethe Hansdatter, husmoder
Lars Jensen, barn
Niels Peder Jensen, barn
Ane Kirstine Jensen, barn

 

FT 1870

1. familie

Jens Larsen, inderste, smed
Karen Margrethe Hansdatter, husmoder
Niels Peder Jensen, søn
Karen Marie Jensen, barn

2. familie

Peder Olsen, 26 år, husfader, fisker
Johanne Katrine Olsen, 25 år, husmoder
Anders Peder Olsen, 16 år, barn (men han er faktisk kun 2 år, født d. 09-06-1868 i Lund)

I mellem 1870 og 1880 blev sønnen Niels Peder Jensen gift og fik et barn. Familien boede sammen med Jens Larsen ved FT 1880.

FT 1880

1. familie

Jens Larsen, smed
Karen Margrethe Hansdatter, husmoder
Karen Marie Jensen, barn

 

2. familie

Niels Peder Jensen, 27 år, fisker
Ane Marie Christensen, 24 år, husmoder, født i Boeslunde Sogn, Sorø Amt
Anna Christine Jensen, *13-07-1879 i Lund, deres barn

Jens Larsen solgte pr. 08-08-1882 huset til Peder Olsen, som imidlertid 2 år efter - pr. 02-12-1884 - solgte det videre til Jens Pedersen.

Peder Olsen der ejede huset i 2 år, kunne være den samme som ved FT 1870 boede til leje hos Jens Larsen, men det er rent gætværk.

Jens Pedersen (*24-11-1843; †) blev født i Faxe Sogn.
Han blev d. 29-11-1873 gift i Smerup Kirke med Johanne Marie Pedersen (*01-11-1847; †01-05-1917), datter af indsidder i Smerup Peter Mikkelsen og hustru Maren Jensdatter.
De synes ikke at have fået børn.

Niels Hansen (*07-07-1849; †10-07-1909) blev født i St. Torøje af indsidder Hans Madsen og Inger Jensen. I 1870 var han ugift tjenestekarl på "Bækkelund". I 1874 blev han (ifølge FT 1901) gift med Ane Kirstine Hansen (*03-04-1851; †07-12-1914) der var født i Smerup af husmand Hans Hansen og Dorthe Clausdatter. Hun var også i 1870 tyende på "Bækkelund", og i 1875 flyttede de (igen ifølge FT 1901) til Lund.

FT 1890

1. familie

Jens Pedersen, husfader, arbejdsmand
Johanne Marie Pedersen, husmoder
 

2. familie (se mere om denne familie på matr.nr. 6c)

Niels Hansen, husfader, arbejdsmand
Ane Kirstine Hansen, husmoder
Hans Peter Hansen *09-11-1879, deres barn

 

FT 1901, 1906, 1911 og 1916

Jens Pedersen, husfader, daglejer
Johanne Marie Pedersen, husmoder

Den 01-05-1917 døde Johanne Marie Pedersen.

Jens Pedersen solgte derefter huset og flyttede fra Lund.

FT 1921

Bankesmedjen stod tom.

Peder Jørgen Andreasen (12-03-1881; †31-10-1932) købte huset. Han var født i Tystrup, Faxe Sogn, af arbejdsmand Jørgen Andreasen og hustru Marie Frederikke Lauridsen.
Den 09-06-1908 blev han gift i Lyderslev Kirke med Karen Sofie Jensen (*25-11-1882; †17-01-1968) der var datter af fisker Hans Jensen og hustru Kirstine Christensen der boede på matr.nr. 4d. Ved FT 1906 tjente Karen Sofie på "Bækkelund".
Peder Andreasen var også fisker.

Ved FT 1911, 1916 og 1921 boede familien i et nu nedlagt hus der lå på Højstrupvej i nærheden af "Stendyssegård". Huset er omtalt af Jens Søgaard i Chr. Nissens "50 huse i Lund" s. 20 (i forbindelse med matr.nr. 22d): " ... ude fra marken ad Rødvig til. Der ude hvor den blinde kone boede."

Karen Sofie og Peder Jørgen Andreasens børn:
Anna Marie Kristine Andreasen
*29-07-1908
Se skolefoto fra 1916
Hans Jørgen Villy Andreasen
*07-09-1909
†04-09-1965
Købte d. 21-02-1934 matr.nr. 4d som han solgte igen d. 18-04-1936.
Gift d. 01-12-1934 med Marie Kirstine Mathilde Andersen *21-12-1910 i Ll. Heddinge. De fik 2 sønner, mens de boede i Lund:
Mogens *20-11-1935 og Bent *27-09-1939
Fiskehandler i Rengegade 17, St. Heddinge, hvor han døde.
Se skolefoto fra 1916
Edith Johanne Andreasen
*17-08-1910
 
Ingeborg Gudrun Andreasen
*17-08-1910
 
Hary Georg Andreasen
*22-09-1912
†01-10-1912
 
Harry Georg Andreasen
*09-11-1917
Gift d. 18-03-1949 med enke Signe Poulsen f. Poulsen i Flade Sogn, Thisted Amt d. 07-07-1911. Kogerske i Lund (på børnehjemmet "Ebenezer"2). Vandrehjemsbestyrer i St. Heddinge.

 

 

FT 1925 og 1930

Peder Jørgen Andreasen, fisker
Karen Sofie Andreasen, husmoder
Villy Andreasen, søn, sømand (i 1930: fisker)
Harry Andreasen, barn

I 1932 døde Peder Jørgen Andreasen, og Karen Sofie og sønnerne Villy og Harry, der fiskede2, boede derefter i huset.
Villy blev gift i Ll. Heddinge Kirke d. 01-12-1934 med Marie Kirstine Mathilde Andersen *21-12-1910. Mens de boede i Lund fik de to børn:

Stine og Villy Andreasens børn:
Mogens Andreasen
*20-11-1935
 
                          
Bent Andreasen
*27-09-1939
 
 

Familien Andreasens relationer i Lund

FT 1940

Villy Andreasen, fisker
Stine Andreasen, husmoder
Bent Andreasen, barn
Mogens Andreasen, barn

Karen Sofie Andreasen, husmoder

Under eller lige efter krigen flyttede begge sønner2, og Karen Sofie boede alene i huset til begyndelsen af 1960'erne, hvorefter Jenny Larsen og datteren Hanne boede der til 1968.

Pr. 09-10-1968 købte arkitekt Morten Aaman Sørensen og Mette Ida Marie Pihler, bosat i København V, huset af Karen Sofies arvinger.

Ved bodelingsoverenskomst af 01-02-1982 udtog Mette Pihler (*26-06-1930; ) matr.nr. 31b af boet.

Chr. Nissen2 skriver på s. 16 i "50 huse i Lund":

"Huset for enden af Strædet var oprindeligt smedje (der var to smedjer i Lund i gamle dage). Strædet var landevejen til Lille Torøje. Det kan ses på udskiftningskortet over byen fra 1856 på hæftets forside.

For år tilbage boede der en familie Andreasen, hvor konen hed Karen Sofie Andreasen. De kom vist fra Fakse Ladeplads. Men han havde fået kræft oppe i munden. Det gik hans tid med at passe på. Og så havde de to sønner og 2-3 døtre. Sønnerne, Villy og Harry, de blev fiskere, og pigerne de blev gift med forskellige mænd.

Så fik de andet arbejde - de kunne ikke få det til at gå. Det var jo nok krigen, der stoppede det, og de havde ikke noget at købe garn for, og båden var en gammel, gammel skude, som ikke var ret meget værd. De fiskede med bundgarn, som de satte ind imellem de forskellige - der var altid plads til en. Når man først havde fået en plads, så blev den registreret...og så bliver man indkaldt til møde en gang om året nede i Fakse Ladeplads. Ja - hvis man havde noget man gerne ville have frem, så skulle man bare stille op den dag.

Harry, der blev fisker i Rødvig, boede i huset i 1949 blev gift med en jysk kvinde, Signe, der var kogekone ovre på børnehjemmet. Hun medbragte den kønne, blonde Gerda, der vakte berettiget opsigt i Lund. Hun blev gift med Jenny og Ejner Larsens (se nr. 1) (matr.nr. 4fsøn Kaj, som blev ansat ved Østsjællands Jernbaner. Harry og Signe blev i øvrigt senere værter på vandrehjemmet i St. Heddinge. Villy blev gift med en der hed Stine og de havde en fiskeforretning i St. Heddinge.

Karen Sofie Andreasen boede i huset (som enke) helt op til begyndelsen af 1960’erne. I nogle år boede Jenny Larsen, se nr. 1, (efter Ejners død) i huset sammen med datteren Hanne.

Så har huset stået tomt i mange år. Der var nogle forskellige, der ejede det. I mange år fra begyndelsen af 1970’erne blev det sagt, at det var en museumsinspektør, Mette Philer, fra Nationalmuseet. Men der var vist aldrig nogen der så hende. Der lå også et redskabshus på vejen derop til, hvor Ingemann (se nr. 29) havde garn."

 

2012

2012 - udsigt mod vest fra "Bankesmedjen"

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk