Ejerlavet Lund By

Ole Nielsens familie
3a Toftegård

Ole Nielsen (*10-12-1768; †20-12-1842) blev født i Smerup af gårdmand Niels Andersen og hustru.
Ved FT 1787 boede Ole Nielsen hos forældrene i Smerup, hvor han var den ældste i søskendeflokken på 7, der spændte fra 19 år til 1 år.

28 år gammel blev Ole Nielsen d. 10-02-1797 gift med enken på ”Toftegård”, Karen Larsdatter (*1767; †13-08-1812), der kun havde været kone på gården i et halvt år - fra hun blev gift med gårdmanden, David Rasmussen, d. 14-08-1796. David døde allerede d. 05-10-1796.

Ole Nielsen fik fæstebrev d. 15-04-17974.

 

Karen Larsdatter og Ole Nielsens børn:
Niels Olsen
*12-12-1797
 
Anne Olsdatter
*12-12-1799
 
Maren Olsdatter
*10-02-1802
 
Lars Olsen
*04-02-1804
†18-06-1809
 
Birthe Olsdatter
*11-05-1806
12-06-1829 gift med Rasmus Pedersen, 34 år, søn af gd. Peder Pedersen, Ll. Torøje.
Lars Olsen
*25-07-1812
†13-09-1812
 

 

I 1812 deltog Ole Nielsen i ”Slaget mod englænderne” og modtog efterfølgende dannebrogskorset.

Karen Larsdatter døde 44 år gammel i barselsseng få dage efter at have født Lars. Hun blev begravet d. 13-08-1812 - samme dag som sønnen døbes. Han døde en måned senere.

Ole Nielsen der da var 44 år, giftede sig d. 26-10-1812 med den 25-årige Maren Jacobsdatter (*22-04-1787; †03-03-1844) fra Lyderslev. Hendes forældre var gårdmand Jacob Rasmussen og hustru Maren Larsdatter.

Maren Jacobsdatter og Ole Nielsens børn:
Lars Olsen
*21-09-1813
†02-06-1814
 
Karen Olsdatter
*08-05-1815
Opholdt sig på "Toftegård" ved FT 1834
Maren Marie Olsdatter
*15-02-1817
Opholdt sig på "Toftegård" ved FT 1834 og 1840
Inger Olsdatter
*11-08-1819
Ved FT 1845 var Inger (ligesom lillebroren Wilhelm) tyende på ”Toftegård”.
Senere samme år blev hun gift med Jens Willadsen fra Skørpinge, og de slog sig ned i ”Kvasen”.
Lars Olsen
*09-09-1821
†02-05-1903
Lars Olsen overtog fæstet af ”Toftegård” ved farens død i 1842.
Johanne Olsdatter
*05-07-1823
†17-02-1891
Døvstum.
Er ikke i Lund ved FT 1834 og 1840, men opholder sig fra 1845 til sin død hos broren Lars Olsen på "Toftegård"
Wilhelm Olsen
*02-06-1826
†04-12-1901

Ved FT 1845 er Wilhelm karl på ”Toftegård”.
I 1850 og 1855 opholder han sig ikke i Lund.
Den 30-06-1858 bliver han i Lyderslev Kirke gift med Ellen Pedersdatter fra Lyderslev, som ved FT 1850 tjente på ”Toftegård”.
Wilhelm og Ellen bor fra 1860 (lejekontrakt 28-11-18634) til 1901 i et 2-familieshus der lå ca., hvor villaen ”Solbakken” ligger nu (matr.nr. 34 - huset til venstre for skolen på "Faster Karen"s kort).

 

"Toftegård"s indsidder-hus fik senere matr.nr. 30a

Ved FT 1801 havde "Toftegård"

1 inderst-familie:
Hans Olsen, 33 år, indsidder, daglejer
Anne Kristine Olsdatter, 23 år, hans kone
Christian Olsen, 23 år, krøbling og ernærer sig af skræddergerning
4 tjenestefolk:
Christen Jensen, 31 år, tjenestekarl
Jens Jørgensen, 23 år, tjenestekarl
Birte Jensdatter, 24 år, tjenestepige (*07-01-1776 af Johanne og Jens Johansen på "Højgård")
Catrine Jørgensdatter, 14 år, barnepige

Ved FT 1834 havde "Toftegård"

1 inderst-familie:
Jens Henrichsen, 56 år, inderste og daglejer
Karen Larsdatter, 48 år, hans kone
Lars Jensen, 7 år, deres barn
Ellen Jensdatter, 15 år, deres barn (ved FT 1840 tjente hun på "Pilebæk", senere gift og bosat i Frøslev)
1 tjenestekarl:
Peder Jacobsen, der senere samme år (11-08-1834) blev gift med enken på "Haugård".
 

Ved FT 1840 havde "Toftegård"

2 inderst-familier:
Jens Henrichsen, 62 år, inderste og daglejer
Karen Larsdatter, 53 år, hans kone
Lars Jensen, 12 år, deres barn
              og
Christian Jensen, 58 år, inderste og daglejer, født i Solbjerg Sogn, Aalborg Amt. (Sandsynligvis er Christian Jensen "Jyden" på "Faster Karen"s kort)
Ane Larsdatter, 50 år, hans kone
Ole Christiansen, 14 år, deres barn
Johanne Christiansdatter, 18 år, deres datter, se matr.nr. 30a
1 tjenestekarl:
Jens Andreasen, 30 år, gift d. 02-11-1849 og bosat i Lund. Se matr.nr. 25b

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk