Ejerlavet Lund By

Jens Johansens familie
14 Højgård

Jens Johansen (*ca. 1739; †16-04-1779) havde fæste på ”Højgård” fra ca. 1767 til 1779 ifølge ”Østsjælland”.
Han afløste Hans Christensen.

Jens Johansen blev født på ”Højstrup”1.

05-06-1767 blev Jens Johansen gift med Johanne Hansdatter (*ca. 1747; †03-03-1814). 
Johanne Hansdatter kan have været den tidligere fæsters datter, som Jens Johansen har måtte "tage med" i forbindelse med overtagelsen af fæstet på "Højgård".
Han fik fæstebrev d. 04-02-17694.

 

Johanne og Jens Johansens børn:
Anne Kirstine Jensdatter
*24-04-1768
†10-07-1852
FT 1787: Tjente på "Ellemosegård"
31-10-1788 gift med gårdmand Hans Jensen på "Pilebæk"
Maren Jensdatter
*14-01-1770
†12-03-1828
Gift med møller Jacob Larsen, se "De kønne møllerdøtre"
Hans Jensen
*23-02-1772
†22-12-1832
27-11-1796 gift med enken på "Haugård"
Anna Jensdatter
*12-12-1773
†29-03-1796
28-06-1795 gift med gårdmand David Rasmussen på "Toftegård"
Birte Jensdatter
*07-01-1776
FT 1801: tjenestepige på "Toftegård"
Gift med gårdmand Jens Olsen, St. Torøje1
Johan Jensen
*01-03-1778
†14-06-1778
 
Jens Jensen
*19-09-1779
I forbindelse med dåben står der i kirkebogen: "en søn med hvilken hun var frugtsommelig, da manden døde".

 

Jens Johansen døde i april 1779, mens hans kone var 4 måneder henne med deres 7. barn.
I KB Lyderslev 1764-1801 opgives hans alder til 40 år ved døden.

Den 14-11-1779 giftede Johanne Hansdatter sig med Niels Jensen, der overtog fæstet på ”Højgård”.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk