Ejerlavet Lund By

Hans Jensens familie
12a Pilebæk

Hans Jensen (*12-03-1769; †17-03-1811) var søn af gårdmanden på ”Pilebæk” ”gl.” Jens Pedersen og Johanne Hansdatter.

19 år gammel overtog Hans fæstet af ”Pilebæk” i 1788 efter sin da 67-årige far.
31-10-1788 giftede Hans sig med datteren fra ”Højgård” Anna Kirstine Jensdatter (*24-04-1768; †10-07-1852).
På den tid havde Hans Jensen fæstet på ”Møllehøjgård”, så det var naturligt at den nye gårdmand på ”Pilebæk” fik tilnavnet ”unge”, og det blev hængende selvom ”gl.” Hans Jensen kort efter overlod fæstet af ”Møllehøjgård” til sin søn Søren.
Da Anna Kirstine Jensdatters bror, Hans Jensen, i 1796 giftede sig med enken på ”Haugård” og blev gårdmand, fik Hans Jensen på ”Pilebæk” tilnavnet ”gl.” og gårdmanden på ”Haugård” fik tilnavnet ”unge”. Den ældre var dog kun 3 år ældre end den unge, men tilnavnet gik også mere på ancienniteten som gårdmand end på levealderen.

 

Anna Kirstine og Hans Jensens børn:
Jens Hansen
*10-08-1789
 
Johanne Hansdatter
*15-12-1790
Må være død før 1802, hvor en søster får samme navn
Peder Hansen
*28-09-1792
Gift med Gunhild.
Gårdmand i Havnelev, "Mortens Gård" siden "Klokkehøj"1.
Lars Hansen
*23-11-1794
†08-03-1822
Gift d. 06-10-1818 med enken på "Ravnshøj".
Anne Hansdatter
*25-09-1797
†25-10-1797
 
Christen Hansen
*09-09-1798
†12-07-1799
 
Johanne Hansdatter
*05-04-1802
†03-02-1865
Gift d. 25-05-1823 med sønnen fra "Spangsbæk", Niels Pedersen.
Christen Hansen
*06-05-1805
†ca. 1830
Christen druknede sammen med sin lillebror Hans og Jens Larsen fra "Lindersgård" på en rejse til København med korn. De blev aldrig fundet1.
Dødfødt søn
*04-11-1807
†04-11-1807
 
Maren Hansdatter
*02-05-1808
Gift d. 30-07-1830 med sin fætter Christen Pedersen fra "Ellemosegård".
Hans Jensen
'04-04-1811
†ca. 1830
KB Lyderslev 1801-14: "Gd Hans Jensens enke havde en søn i kirken".
Hans Jensen druknede sammen med sin storebror Christen og Jens Larsen fra "Lindersgård" på en rejse til København med korn. De blev aldrig fundet1.

 

Anna Kirstine Jensdatters søster, Maren, blev gift med møller Jacob Hansen. De fik elleve børn (alle piger, hvoraf dog kun de fem levede til voksenalderen). Maren og Jacob Hansen var møllerfolk i Roskilde, men havde svært ved at få det til at løbe rundt økonomisk. Deres børn blev derfor sat i pleje hos familien.

Anna Kirstine og ”gl.” Hans Jensen tog Anna Sophia (*27-01-1791) til sig på ”Pilebæk”. Hun blev senere gift d. 13-06-1815 med gmd. Anders Pedersen på ”Ravnshøj”. Sophia var en af ”de kønne møllerdøtre1.

Da ”gl.” Hans Jensen døde i 1811 fortsatte Anna Kirstine Jensdatter driften af Pilebæk”, og det var sandsynligvis også hende der fortsat stod for driften efter sønnen Christen Hansen blev gift, idet han i registret4 ikke ses at have fået fæstebrev.

I FT 1834 er Anna Kirstines stilling i familien ”husmoder” og svigerdatteren, der da er blevet enke nævnes som ”sønnekone og holdes ved stedet”.

I december 1834 giftede Anna Kirstines svigerdatter sig med gårdens nye fæster: Jens Nielsen.

Ved FT 1840 og 1845 er Anna Kirstine ”aftægtskvinde” på ”Pilebæk”.

Ved FT 1850 er Anna Kirstine flyttet til datteren på ”Spangsbæk”, hvor hun formodentlig boede til sin død i 1852, 85 år gammel.

 

Ved FT 1801 havde "Pilebæk"

1 aftægtsmand:
Jens Pedersen, 80 år, mandens fader, opholdes af gården
1 indsidder-familie:
Hans Hansen, 54 år, daglejer
Kirsten Larsdatter, 74 år, hans kone
3 tjenestefolk:
Hans Jensen, 30 år (tjente ved FT 1787 på "Toftegård")
Christen Nielsen, 16 år, mandens brodersøn (eneste gang i Lund)
Birthe Hansdatter, 24 år (eneste gang i Lund)

Ved FT 1834 havde "Pilebæk"

3 tjenestefolk:
Jens Sørensen, 24 år (eneste gang i Lund)
Maren Nielsdatter, 26 år (eneste gang i Lund)
Hans Jacobsen, 15 år (*06-02-1819 i Lund, se matr.nr. 22b)
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk