Ejerlavet Lund By

Peder Jacobsens familie
7a Haugård

Peder Jacobsen (*18-02-1796; †09-04-1840) blev født i Lyderslev. Hans far var gårdmand Jacob Rasmussen, ”Humlemose”1.

Ved FT 1834 (1. februar) var han tjenestekarl på ”Toftegård”, og d. 11-08-1834 blev han gift med den 34-årige enke Birte Marie Jacobsdatter på ”Haugård” og overtog fæstet på gården efter den tidligere fæster, Hans Jensen.. Peder Jacobsen fik fæstebrev d. 20-08-1835.

Birte Jacobsdatter havde en dreng fra sit første ægteskab.
 

Birte og Peder Jacobsens børn:
Maren Pedersdatter
*29-11-1836
Optræder til og med FT 1860 på ”Haugård”
Gift med sognefoged Ole Peitersen, Ll. Heddinge. Den gård der lå lige ved banelinjen til Rødvig1.
Ane Sofie Pedersdatter
*08-04-1840
†05-07-18911
12-06-1868 gift med Hans Jensen (*1839; †1918), sønnesøn til Hans Jacobsen fra ”Spangsbæk1
Ane Sofie og Hans Jensens datter Johanne Kirstine Jensen blev gift med Martin Bille. De overtog i 1910 ”Mindehøjgård” på Havnelev Mark og blev forældre til Hans Bille der ejede ”Stendyssegård” i 7 år.

 

Peder Jacobsen døde allerede som 44-årig. Hans enke giftede sig igen med gårdens nye fæster, Niels Christensen.

Ved FT 1840 havde "Haugård"

1 aftægtskvinde:
Catrine Andersdatter, 76 år, inderste og almisselem (ved FT 1801 var hun gift med inderste på "Espemosegård", Johan Lorentsen, der døde d. 21-12-1832. Hun er også inderste på "Haugård" i 1834)
1 inderst-familie:
Niels Jørgensen, 22 år, inderste og skomager
Inger Christiansdatter, 29 år, hans kone
Ved FT 1845 boede de i matr.nr. 22b, men i 1850 igen som inderste på "Haugård"
3 tjenestefolk:
Anders Jacobsen, 28 år
Kirsten Andersdatter, 22 år
Johan Frederiksen, 13 år
         Alle 3 ses ikke senere i Lund

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk