Ejerlavet Lund By

Niels Christensens familie
7a Haugård

Niels Christensen (*23-05-1821; †26-11-1894) var barn af gårdfolkene på ”Højgård”, Christen Nielsen og Karen Pedersdatter.

Som 20-årig blev han d. 02-10-1841 gift med den 40-årige enke på ”Haugård”, Birte Marie Jacobsdatter, der havde 2 ægteskaber bag sig og havde siddet enke på gården med 4 børn siden 09-04-1840, hvor hendes sidste mand (Peder Jacobsen) døde.
Niels Christensen og Birte Jacobsdatter var fætter og kusine (eller i hvert fald halv-), idet de havde fælles bedstemor: Johanne Hansdatter på "Højgård".

Den 26-09-1842 fik Niels Christensen fæste på gården.

 

Birte og Niels Christensens børn:
Hans Nielsen
*03-09-1842
†15-12-1842
 
Hans Nielsen
*28-10-1843
Gift med Karen der var datter af Peder Larsen, ”Korsnæbsgården”, Ll. Heddinge. De ejede ”Aasager” på Ll. Heddinge Stormark. De havde to døtre1.

 

Niels Christensen og Birte Marie Jacobsdatter flyttede ”Haugård” ud på sin nuværende placering i 1861-62.

Efter Birte Marie Jacobsdatters død d. 31-03-1866 giftede Niels Christensen (nu 47 år gammel)  sig for anden gang d. 22-05-1868 med den 32-årige Anne Sofie Nielsen (*31-10-1834; †01-09-1912). Hun var født i Gevnø af gårdmand og senere sognefoged Rasmus Nielsen og hustru Johanne Nielsdatter, ”Karlshøj”.

Niels Christensen fik arvefæsteskøde på ”Haugård” d. 19-01-1869. Prisen var 4.500 Rdl.

 

Anne Sofie og Niels Christensens børn:

Christen Nielsen
*22-10-1869
†17-03-1870
 
Kristen Nielsen
*02-02-1871
†19-11-1918
Kristen overtog "Haugård"

 

Ved FT 1845 havde "Haugård"

2 inderst-familier:
Nicolai Hjort, 45 år, inderste og daglejer (gift d. 30-10-1835 i Lyderslev Kirke)
Anne Nielsdatter, 54 år, hans kone (Anne Nielsdatter var i 1834 41 år gammel, enke og almisselem i "Lundeledshus")
               og
Niels Henricksen, 37 år, inderste og daglejer
Anne Thomasdatter, 33 år, hans kone
Hans Nielsen, 6 år, deres barn
Kirstine Nielsdatter, 3 år, deres barn
                I 1840 var familien inderste på "Strandgård"

3 tjenestefolk:
Peder Nielsen, 28 år (født 24-09-1817 i Lyderslev, senere gift og bosat i Lund, bl.a. matr.nr. 24a)
Kirstine Nielsdatter, 20 år (eneste gang i Lund)
Maren Larsdatter, 17 år (gift d. 09-11-1849 i Smerup Kirke med skrædder Lars Henriksen der var født i Lund, se matr.nr. 31a, i 1850 var de indsiddere på "Møllehøjgård", i 1855 indsiddere og skrædder i Ll. Torøje)

Ved FT 1850 havde "Haugård"

2 inderst-familier:
Peder Henriksen, 37 år, væver (født 14-12-1813 i Ll. Torøje, gift og bosat i Lund, se matr.nr. 31a)
Ane Lisbeth Hansdatter, 37 år, hans kone
Hans Pedersen, 6 år, deres barn
               I 1845 var de indsiddere på "Bækkelund"
                                   og
Niels Jørgensen, 32 år, skomager
Inger Christiansdatter, 39 år, hans kone
Hans Nielsen, 9 år
Jørgen Nielsen, 6 år
Mette Marie Nielsdatter, 4 år
Karen Sophie Nielsdatter, 1 år

Også i 1840 var familien indsiddere på "Haugård", i 1845 boede den i matr.nr. 22b.
I 1855 boede familien i Ll. Heddinge sammen med Niels Jørgensens mor og 2 voksne søskende.

3 tjenestefolk:
Christian Larsen, 17 år
Jens Nielsen, 17 år
Marie Nielsdatter, 26 år
             For alle tres vedkommende den eneste gang i Lund

Ved FT 1855 havde "Haugård"

2 tjenestefolk:
Niels Hansen, 26 år
Frederik Mathiasen, 18 år
              Begge er det den eneste gang i Lund

Ved FT 1860 havde "Haugård"

1 tjenestefolk:
Carl Frederiksen, 24 år (gift d. 15-12-1864, bosat i Lund, se matr.nr. 33)

Ved FT 1870 havde "Haugård"

4 tjenestefolk:
Søren Nielsen, 19 år, født i Havnelev Sogn
Maren Hansen, 33 år, født i Havnelev Sogn
Ane Sofie Nielsen, 14 år, født i Lyderslev Sogn
           For alle tre eneste gang i Lund
Hans Jensen, 16 år (se mere under matr.nr. 4d)

Ved FT 1880 havde "Haugård"

3 tjenestefolk:
Ane Margrethe Jensen, 22 år, født i Lyderslev Sogn
Niels Peder Olsen Jensen, 13, født i Lyderslev Sogn
Hans Peder Pedersen, 22 år, født i Spjellerup Sogn
            For alle tre eneste gang i Lund

Ved FT 1890 havde "Haugård"

1 tjenestefolk:
Marie Olsen, 18 år, født i Smerup Sogn (eneste gang i Lund)

Ved FT 1901 havde "Haugård"

5 tjenestefolk:
Mads Peder Jensen Pedersen, *21-07-1873 på Fyn
Olaf Nielsen, *06-08-1885 i Tømmerup
Bodil Marie Jensen, *19-12-1880 i Ubby
Hanne Bertholine Svendsen, *08-03-1881 i Sigerslev
Anders Julius Jensen, *01-02-1883 i Smerup Sogn (senere gift og bosat i Lund, se matr.nr. 7b)
             De fire første eneste gang i Lund

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk