Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 1b  "Skovvang"

Adresse: Højstrupvej 15, 4673 Rødvig, Stevns

 

Oprindeligt var matr.nr. 1b på 118.772 m2.

I 1883 blev 1c udskilt på 6.663 m2.

I 1937 blev 1d udskilt på 10.314 m2.

 

I 2014 er 1b på 101.795 m2.

 

 

Matr.nr. 1b var i Matriklen fra 1844 dels ”Boghvede Vænget” og dels det syd for liggende (uopdyrkede) jordstykke (se kortet fra 1858 - 76).

 

Da Ellen Larsen på ”Lindersgård” i 1861-62 flyttede gården (16) ud, blev matr.nr. 1b en del af ”Lindersgård”s jord.

Som man kan se under ”Lindersgård” blev gården i 1883 delt ved Ellen Larsens død.

 

 

Skovvang 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Skovvang 1949
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Skovvang 1957
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Matr.nr. 1b blev delt i 1b og 1c. 1c på 6.663 m2 kom sammen med 16a til at udgøre den fremtidige ”Lindersgård”, mens 1b (+1d der endnu ikke var fraskilt) blev en selvstændig ejendom på 108.458 m2 (ca. 20 td.)

 

Denne ejendom arvede det midterste af Ellen og Niels Larsens fem børn, Jens Larsen.

 

Dato

Ejer

FT

Beboere

Beboere

 

Vemmetofte Kloster

1787

Ubebygget landbrugsjord

 

 

1801

 

 

1834

 

 

1840

 

 

1845

 

 

1850

 

 

1855

 

 

1860

 

1863

Ellen Larsen
(del af ”Lindersgård”)

1870

 

 

1880

 

1884

(”Skovvang”)
Jens Larsen (søn)

1890

Jens Larsen m/fam.

 

 

1901

 

 

1906

 

 

1911

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

1927

Ellen Larsen (kone)

 

Ellen Larsen m/fam.

 

1930

Niels Larsen (søn)

1930

Niels Larsen

Carl Chr. Hansen m/fam.

1937

Marinus Thomsen

 

Marinus Thomsen m/fam.

 

 

1940

 

1964

Erik Flemming Madsen

 

 

 

1975

Otto William Madsen

 

 

 

1994

Finn Viktor Madsen

 

 

 

 

Jens Larsen (*26-07-1841; †10-01-1927) blev født på ”Lindersgård” mens gården lå nede i Lund By. Han flyttede sammen med moren og sine søskende ud på den nybyggede gård, hvor han også arbejdede som voksen.

Da moren døde i 1883 arvede han jordstykket 1b (der dengang svarede til 1b + 1d) og byggede en ejendom ca. midt på jordstykket.

Den 19-12-1884 giftede han sig i Lyderslev Kirke med datteren fra ”Strandgård”, Ellen Olsen (*28-02-1850; †22-09-1930).

De fik én søn, Niels Larsen (*11-09-1886; †), der ved FT 1921 og 1925 er ”gårdbestyrer” (under erhverv), men ”slægtning” under ”stilling i familien”.

Da Jens Larsen døde i 1927, overgik gården til hans enke, Ellen Larsen. Hun solgte pr. 11-02-1930 gården til sønnen, Niels Larsen.
Ellen Larsen døde d. 22-09-1930.

Niels Larsen var ugift i 1930  (43 år gammel).

Da Niels Larsen i 1935 solgte retten til at udvinde grus og sand fra stranden til entreprenør Jens Biermann Madsen fra Strøby, skrev hans kone, Ingrid Larsen, under på kontrakten.

Den 01-10-1937 solgte Niels Larsen "Skovvang" til Anton Marinus Henry Thomsen (*09-03-1904; †januar 1979), der var søn af Karen Marie og Niels Frederik Thomsen på matr.nr. 21a.

Den 28-10-1934 blev Marinus gift i Havnelev Kirke med Anna Margrethe Kristiansen (*03-02-1908; †), datter af skibsbygger Lars Kristiansen og hustru Ane Kathrine Kristiansen, Havnelev.
De fik datteren Ruth Thomsen (*22-07-1935; †). Ruth Thomsen bor i 2014 i København.11

Efter Margrethe og Marinus Thomsen solgte "Skovvang" til gdr. Erik Flemming Madsen, pr. 03-12-1964, flyttede de til Rødvig. Marinus arbejdede en årrække på frøhandlen i Boestofte.11

Ved FT 1890 havde 1b

2 tjenestefolk:
Kristian Madsen, 13 år (*11-12-1876 i Lund, sidste gang i Lund)
Ane Kirstine Hansen, 14 år (eneste gang i Lund)

Ved FT 1901, 1906 og 1911 havde 1b

1 aftægtskvinde:
Inger Larsen, *06-10-1845, enke (Jens Larsens søster, se matr.nr. 25a)

Ved FT 1916 havde 1b

1 aftægtskvinde:
Inger Larsen, *06-10-1845, enke (Jens Larsens søster, se matr.nr. 25a. Hun døde d. 14-08-1917)
1 tjenestekarl:
Peter Kristian Hansen *27-07-1900 (fik 100,- kr. i løn dette år, eneste gang i Lund)

Ved FT 1921 og 1925 havde 1b

Ingen tjenestefolk

Ved FT 1930 havde 1b

2 tjenestefolk:
Ingrid Augusta Flindt *23-11-1906 i St. Heddinge Landsogn, ugift husbestyrerinde
Hans Harald Flindt *18-07-1913 i St. Heddinge Landsogn, ugift tjenestekarl
1 logerende familie:
Carl Christian Hansen *12-05-1885 i Svendborg, gartner
Ingrid Elisabeth Hansen *14-07-1888 i Svendborg, hans kone

Ved FT 1940 havde 1b

1 midlertidigt nærværende:
Ane Katrine Christiansen *18-12-1871 i Reinstrup(?) (svigermor)
1 tjenestekarl:
Kaj Edmund Johanson *02-12-1925 i Søborg

Ruth, Margrethe og Marinus ved sølvbryllup i 1959 på "Skovvang"11

"Skovvang" set fra vest 201411


Udlånt af Niels-Erik Toftegaard11.

Taget ved forældrenes sølvbryllup i barak i haven på "Toftegård" 01-06-1953.

Fra venstre: ukendt dame, Marinus Thomsen fra "Skovvang", lærerinde Marie Nielsen (lærerinde i Lund Skole), Niels-Eriks moster Agnete.

Bagved: mellem Marinus og Marie: Niels-Eriks svoger Jørgen Stub, med cigar kiggende over højre skulder børnehjemsforstander Kristian Kristensen, Elna fra "Pax" med ryggen til, overfor sidder Hans Bille fra "Mindehøjgård" (han ejede tidligere "Stendyssegård").

Erik Flemming Madsen solgte pr. 26-02-1975 ejendommen til Otto William Madsen, der pr. 01-04-1997 solgte den til Finn Victor Madsen (*28-04-1944; †).

2013

2013

2013

2013

Skovvang 2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk