Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 24b

Den 05-10-1981: Udgået af matriklen og inddraget under matr.nr. 16a "Lindersgård".

 

Landbrugsministeriets skrivelse af 16-06-1917:
Matr.nr. 24b udskilt på  0 Tdr.  2 Sk.  0 Fk.  1 Alb.
(og matr.nr. 24a      på  0 Tdr.  2 Sk.  1 Fk.  3/4 Alb.)

Matr.nr. 24b har aldrig været bebygget.

Fra udskiftningen der gik forud for udflyningen i 1861 - 62, tilhørte matr.nr. 24b smeden i Lund (matr.nr. 24a).
Om familien også har dyrket jorden er et åbent spørgsmål; den kan jo have forpagtet jorden ud til en nabo.

I 1918 solgte den daværende ejer af smedien, Anne Margrethe Jørgensen, matr.nr. 24b til Kresten Nielsen på "Lindersgård".

I 1981 - efter Peder Ravnshøj havde købt "Lindersgård" af Poul Lindersgaard - byttede Peder Ravnshøj og Sigfred Thomsen jordstykker, således at Sigfred Thomsen fik matr.nr. 24b (der nu hed 16f og var blevet udvidet med en smal strimmel jord der løb i hele Stevnsbovejs længde fra stranden til Højstrupvej), og Peder Ravnshøj fik matr.nr. 25 d (tidligere 16c).

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk