Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 12b

Adresse: Ærtebjergvej 34, 4673 Rødvig, Stevns

 

 

Måske har huset - eller dele af det - stået som inderste-hus for "Pilebæk" før udflytningen i 1861/62.

 

 

Foto tilsendt fra Bente Hansen (se nederst på siden).
Foto formodentligt fra 1950'ene.
I mellemgrunden ses matr.nr. 12c  og bagerst til venstre matr.nr. 11c og til højre herfor "Pilebæk".

Dato for erhvervelse Ejer                                                 FT        Beboer                                                        
  Vemmetofte Kloster    
1867 Christoffer Nielsen, "Pilebæk"   Christen Hansen Nielsen (2 - 3)
25-05-1869 Christen Hansen Nielsen en bror  
  1870
  1880
  1890
  1901
  1906
  1911
  1916
  1921 Ubeboet
02-11-1921 Isak Olsgaard, "Pilebæk"    
  1925 Jens Madsen (6)
  1930
  1940 Ubeboet
    Jens Viggo Hansen (5)
    Katrine Østergaard Jensen
21-09-1961 Katrine Østergaard Jensen  
19-05-1967 J. P. Nielsen    
05-06-1967 Jørgen Erling Rasmussen    
23-10-1971 Inge Pacht (senere Dahl)    
18-08-1976 Bent Bentsen    
     
03-04-1990 Maja Eva Birkholm    
09-07-1997 Kirsten Rosendahl og Jørgen Balslev    
     
     

 

Christen Hansen Nielsen (*03-06-1835; †06-11-1920) og Maria Larsen (*01-11-1836; †07-06-1875) blev gift d. 27-12-1865 og var husets første beboere på Lund Mark.
Christen var søn fra "Pilebæk", og Maria var datter af smed Lars Jacobsen og Johanne Nielsdatter i Ll. Torøje. Ved FT 1860 tjente hun på "Søgård".

Maria og Christen Nielsens børn:
Jens Nielsen
*14-08-1866
Tjente i 1880 på "Højgård". Ses ikke senere i Lund.
Karen Marie Nielsen
*27-02-1869
Tjente i 1890 på "Haugård". Ses ikke senere i Lund.

Christen Hansen Nielsen var musiker, fisker og arbejdsmand1. Han blev kaldt Christen Spillemand1.

Ved gavebrev tinglæst d. 25-05-1869 overdrog gårdmanden på "Pilebæk", Christoffer Nielsen, huset til sin bror, Christen Hansen Nielsen.

Omkring Christen Nielsen ser man ved folketællingerne igen et eksempel på samtidens usikkerhed omkring navngivningen. Christens far hed Jens Nielsen, og Christen er indskrevet i kirkebogen i 1835 med familienavnet "Nielsen" - i god overensstemmelse med forordningen af 1828 der påbød alle borgere at blive døbt med et slægtsnavn, på linje med det der havde været gældende for adlen i århundreder. Men 5 år senere ved den for Christen første folketælling har "penneføreren" eller listeføreren givet Christen patronymet "Jensen" (altså farens navn +sen for drenge og +datter for piger) efter god, gammel tradition på landet. På samme måde registreres Christen og hans søskende de næste 3 folketællinger, på trods af at de alle er døbt "Nielsen".

Der er endnu en lille pudsighed omkring Christens navn. Christens mor, Karen Johannesdatter, var først gift med manden på "Pilebæk", der hed Christen Hansen. Han omkom på en fragtrejse med korn til København. Det må være sket kort før FT 1834 (18-02-1834), for ved den var der ingen gårdmand på "Pilebæk". Karen Johannesdatters stilling i familien angives som "sønnekone der opholdes af gården", mens hendes svigermor angives som "husmoder" - en stilling der normalt tilfalder gårdmandskonen og ikke gårdmandens mor.
I december 1834 giftede Karen Johannesdatter sig med den 10 år yngre Jens Nielsen fra "Karlshøj", (der overtog fæstet af "Pilebæk") og allerede 6 måneder senere fødte hun deres første barn, der tydeligvis opkaldes efter hendes første mand, Christen Hansen, hvorved barnet får 2 efternavne eller familienavne.

Den oprindelige matr.nr. 12b i den blå firkant.

Christen Nielsens kone, Maria, døde i 1875. Den 01-04-1876 giftede Christen Nielsen sig 2. gang med Johanne Olsen (*29-03-1846; †), der var født i Skørpinge af husmand Hans Olsen og hustru Dorthe Nielsdatter. Johanne var tilflyttet Lyderslev Sogn (men ikke Lund) i 1868.

Johanne og Christen fik en datter, Anna Marie Nielsen (*18-03-1880; †), der d. 11-01-1904 blev gift i Lyderslev Kirke med politibetjent i København, Hans Kristoffersen (*25-10-1876 i Taagerup, Alslev Sogn; †).

I 1888 solgte Christen Nielsen den nordligste del af matr.nr. 12b på 690 m2 til Hans Nielsen. Denne jordlod fik matr.nr. 12c og her byggede Hans Nielsen et hus.

Da Christen Nielsen døde i 1920 flyttede Johanne væk fra Lund (hvorhen? Hun døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1916 og 1926).

Ved FT 1921 boede der ingen i huset.

Isak Olsgaard på "Pilebæk" købte huset af Johanne Nielsen pr. 02-11-1921. Fodermesteren på "Pilebæk" boede i huset ved FT 1925 og 1930.

Fodermesteren var begge år Jens Madsen (*13-08-1882; †). Han var født i Gevnø af indsidder Søren Madsen, der med familie senere flyttede til "Ærtebjerguset". Da han d. 06-02-1909 blev gift i Herfølge Kirke med Maren Christine Jensen (*19-06-1885; †) tjente han i Varpelev. Maren Christine var født i Egøje af indsidder Peter Jensen og hustru Ane Kirstine Nielsen.

Maren Christine og Jens Madsens børn:
Helga Ingeborg Madsen
*27-05-1912
Født i Arnøje, Hellested Sogn, hvor Jens Madsen var husmand
Dagny Julie Madsen
*25-12-1913
Født i Kirke-Skensved By og Sogn, hvor Jens Madsen var indsidder og fodermester
Karen Lydia Madsen
*15-02-1917
Født på Vridsløsemagle Mark, Sengeløse Sogn, hvor Jens Madsen var fodermester på gården "Snubbekorsgård"
Søren Willy Madsen
*11-01-1923
Født i Køge hvor Jens Madsen var arbejdsmand

Huset stod tilsyneladende tomt ved FT 1940.

Efter krigen boede Jens Viggo Hansen (*07-07-1913; †09-11-1990) og Elly Ingrid Larsen (*27-11-1921; †12-11-2007) til leje i huset.
Jens Viggo var født i Lund på matr.nr. 4a. Elly blev født af enlig mor, Elna Dagmar Larsen, i Nielstrup, Ulse Sogn, mellem Faxe og Haslev. De blev gift i Ulse Kirke d. 14-05-1944. Jens Viggo var landbrugsmedhjælper og Elly var husassistent. Da deres ældste barn blev født boede de i Lund. Jens Viggo var da skovarbejder, hvilket han også står opført som ved Ullas konfirmation i 1959.

Elly og Jens Viggos børn:
Ulla Margit Norddal Hansen
*30-12-1944
Født på St. Heddinge Sygehus og døbt i St. Heddinge Kirke; i KB er noteret at familien bor i Lund.
Bente Doris Norddal Hansen
*10-02-1952
Født i Lund
Flemming Birger Norddal Hansen
*05-02-1954
Født i Lund

 

Ulla og jeg var faste legekammerater som små. F.eks. gik jeg ud på vejen og råbte: "Ulla, skal vi lege?" og lidt efter kom Ulla frem og svarede, og så gik vi til hende eller mig og fandt på noget. Ivan fra matr.nr. 11c var også ofte med.
Vi kom ikke til at gå i skole sammen, for Ivan og Ulla gik i Lund Skole, og jeg gik i Friskolen.

I midten af 1950'erne flyttede Elly, Jens Viggo og børnene til et mere "moderne" hus på Lyderslev Mark lidt syd for Lyderslev Mølle. Her boede de da Ulla blev konfirmeret.
Jeg kom tit i hjemmet, for jeg gik med ugeblade, og Elly abonnerede. Jeg blev ofte hængende i en halv times tid for at tale med - faktisk mere Elly end Ulla.

Ulla, Flemming og Bente

Fam. Hansen ved Ullas konfirmation i 1959

Mindesten på Lyderslev Kirkegård
Foto 2015

Efter familien Hansen mener jeg, at kontrolassistent Katrine Østergaard Jensen (*23-11-1904 ; †) boede i huset. Katrine havde meget bevidst bevaret sin jyske dialekt, så hun sagde "a" i stedet for "jeg" - meget mærkeligt, forekom det mig!
Katrine boede alene.

Kathrine Jensen blev født i Gellerup Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt af gårdmand Iver Kristian Jensen og hustru Kirsten Marie Kristensen, Birk. Deres gård har nok heddet "Østergård".

Ved FT 1940 boede Katrine Jensen i matr.nr. 9b.

Pr. 21-09-1961 købte Katrine huset af Isak Olsgaard.

Ved sølvbryllup på "Toftegård" d. 01-06-1953.
Fra venstre: Værum Sørensen (5d), kontrolassistent Katrine Østergaard Jensen (12b), Poul Lindersgaard (16a), Karen Olsen (3c)
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11 

19-05-1967 solgte Katrine huset til J. P. Nielsen, der dog allerede måneden efter (05-06-1967) solgte videre til litograf Jørgen Erling Rasmussen.

23-10-1971 solgte han til prokurist fru Inge Pacht, (der formodentlig er den samme, som under navnet Inge Dahl sælger huset).

18-08-1976 solgte hun til merkonom Bent Bentsen.

03-04-1990 købte Maja Eva Birkholm huset.

Pr. 09-07-1997 solgte Maja Eva Birkholm matr.nr. 12b til Kirsten Rosendahl  Nielsen og Jørgen Balslev (*05-04-1949; †), der kom fra Ballerup.

2013

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk