Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 8b  "Æggelederhuset"

Adresse: Lundeledsvej 2, 4673 Rødvig, Stevns

 

Indenrigsministeriet udstedte udstykningsapprobation d. 05-08-1891 af matr.nr. 8b fra matr.nr. 8 "Ravnshøj" (herefter 8a). 8b var på 520 m2 - heraf 173 m2 vej.

Den 29-05-1907 udstykkedes matr.nr. 8c på 85 m2 (heraf 28 m2 vej) af 8a.

Den 17-10-1989 blev 8b og 8c sammenlagt under navnet matr.nr. 8b og nytegnet. Der blev overført 80 m2 til offentlig vej. Matr.nr. 8b var herefter på 517 m2.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

 

Vemmetofte Kloster

1855

Ubebygget landbrugsjord

 

1860

1863

”Ravnshøj”

 

 

1870

 

1880

 

1890

1891

Chr. Hildur Andersen

 

Chr. Hildur Andersen (3)

1900

1901

 

1906

 

1911

 

1916

1920

Johanne Hansen hans 2. kone

 

Johanne Andersen (1)

 

1921

 

1925

1929

Niels Peter Kristian Nielsen

 

Niels Peter Kristian Nielsen (1)

 

1930

 

1940

1948

Leif Boutrup Kristensen

 

Esther og Leif Boutrup Kristensen (3)

 

1950

1954

Esther Boutrup Kristensen hans kone

 

Esther og Erling Boutrup Nielsen (4)

1969

Kristian Værum Sørensen hendes far

 

Gerda og Værum Sørensen

 

 

1986

Birthe Boutrup og Niels Erik Jensen

 

Birthe Boutrup og Niels Erik Jensen

 

 

2000

 

 

 

2012

Birthe Boutrup Jensen

 

Birthe Boutrup Jensen

Ved skøde tinglæst d. 03-11-1891 solgte "arvefæstegårdejer Peder Pedersen ("Ravnshøj") til fisker Christian Hildur Andersen ..... en byggeplads, stor ca. ½ skæppe land i det sydøstligste hjørne af lodden til min gård matr.nr. 8 i Lund By, hvilken parcel i følge indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 05-08-1891 under matr.nr. 8b er skyldsat til hartkorn 3/4 album ..."

Kristian Hildur Andersen (*24-07-1847 i København; †28-03-1920) kom fra København til Lund i 1863. I 1870 tjente han på "Ravnshøj". Den 24-11-1874 blev han gift med Karen Andersen (*28-10-1848 i Gevnø; †10-01-1890). Hendes forældre var Maren Christiansdatter og Anders Thomassen, der boede i Gevnø ved hendes fødsel, men var flyttet til Lund året efter, hvor de var inderster på "Ravnshøj".
I 1870 tjente Karen Andersen på "Ellemosegård", og det gjorde hun også ved brylluppet i 1874.
Ved FT 1880 boede familien i matr.nr. 5d (Værum Sørensens Fjerkræslagteri).

Karen og Kristian Hildur Andersens børn:

Hans William Andersen
*09-09-1877
 
Charlotte Amalie Andersen
*03-03-1883
†25-10-1924
Charlotte Amilie blev gift med tømrer Hans Peder Pedersen, se matr.nr. 5h.

 Ved FT 01-02-1890 hvor Karen  Andersen var død 3 uger tidligere, boede Kristian Hildur og sønnen Hans William i matr.nr. 9b. Charlote Amalie var i pleje hos sin morbror, skomager Kristian Andersen i "Stormly".

Kristian Hildur Andersen købte så - knap to år senere - matr.nr. 8b og byggede huset.

Den 18-06-1892 giftede han sig 2. gang med Johanne Hansen (*13-01-1848; †16-03-1931) der var datter af indsidder Hans Jensen i Gevnø og hustru Karen Olsdatter.
De fik ingen børn.
Ved FT 1906 boede datteren Charlotte Amalie hos faren og stedmoren og ernærede sig som syerske. Charlotte Analie blev gift året efter og kom til at bo på den anden side af vejen i matr.nr. 5h.

Efter Kristian Hildurs død i 1920 boede Johanne alene i huset ved FT 1921 og 1925. Sine sidste år boede hun på Lyderslev Sogns Alderdomshjem, hvor hun også døde i 1931.
Inden sin død solgte hun pr. 14-06-1929 huset til Niels Peter Kristian Nielsen.

 

Ved FT 1930 og 1940 boede Niels Peter Kristian Nielsen (*31-12-1872 i Vemmelev, Sorø Amt; †) alene i huset. Han var inkassator i 1930 og aldersrentenyder i 1940.

Pr. 26-07-1948 solgte han huset til Leif Boutrup Kristensen.

Leif Boutrup Kristensen (*17-04-1924; †30-09-1951) og Esther Værum Sørensen (*12-11-1926; †) ejede huset fra de blev gift d. 19-06-1948 (borgerligt i St. Heddinge).
Leif var søn af bagersvend Evald Boutrup Kristensen og Anni Marie Kristensen i Gevnø.
Esther var datter af Gerda og Kristian Værum Sørensen i Lund (se matr.nr. 5d).

Esther og Leif fik d. 27-06-1949 datteren Birthe Boutrup Kristensen.

Søndag d. 30-09-1951 gik Leif og Niels Henning Pedersen (*03-06-1932; †30-09-1951), kommis i Lund Brugsforening, ud fra Lund Havn i en lille skydepram for at skyde ænder. De kæntrede og omkom begge. Niels Henning Pedersen blev fundet samme dag, mens Leif først blev fundet næste fredag d. 05-10-1951 ca. 300 m ud fra kysten 1 km vest for Lund.

Den 07-06-1954 blev Esther gift ved sognefogeden i Lyderslev med Erling Boutrup Nielsen (*30-07-1924; †). Han var søn af gårdejer Harald Johannes Nielsen i Magleby, Stevns, og hustru Asta Boutrup Kristensen. Harald Johannes Nielsen blev født på "Lindersgård". Asta Boutrup Kristensen blev født i Gevnø; hun var søster til Leif Boutrup Kristensens far, Evald Boutrup Kristensen. Erling og Leif var altså fætre.

Esther og Erling Nielsens børn:
Aase Boutrup Nielsen
*14-12-1955
 
Rita Boutrup Nielsen
*29-07-1958
 

Så vidt jeg husker arbejdede Erling sammen med sin svigerfar, Værum Sørensen.

Ved skøde tinglæst d. 25-09-1969 mageskiftede Esther og Erling med Gerda og Værum Sørensen, så Gerda og Værum Sørensen flyttede til Lundeledsvej 2. Se mere om Gerda og Værum på 5d.

Den 10-09-1986 solgte Gerda Sørensen ejendommen til barnebarnet Birthe Boutrup Kristensen (*27-06-1949; †) og hendes mand Niels Erik Jensen (*20-06-1952; †20-01-2012) i lige sameje.

Birthe og Niels Erik fik en søn, Jørgen Boutrup Kristensen (*23-06-1968; †), der senere boede i matr.nr. 4f og fra 2004 i 5d.

Chr. Nissen2 skriver om matr.nr. 5h og 8b:

"Det er to typiske landarbejderboliger, formentlig bygget lige før forrige århundredskifte.

I det første af husene (nærmest mod Lund) boede i mange år Hans Peter Tømrer, der havde en husbestyrerinde, der hed Laurine. Senere Rita og Albert, som var fodermester på en af gårdene. I midten af 70’erne boede Else Marie og Georg i huset. Nu bor Susanne der.

I det andet boede Esther og Erling, hvis far, Harald, var bror til Poul Lindersgård. Det er Erling, der har sørget for renskrift af bedstefarens (Kresten Hansen Nielsen) utroligt spændende erindringer. Nu bor de i Lyderslev mens deres datter Birthe og Niels bor i huset, (se også nr. 32)."

 

Foto udlånt fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv, St. Heddinge

Matr.nr. 8b ses bag matr.nr. 5h.

2013

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk