Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 9d   Lund - Ll. Torøje Friskole

Adresse: Lundeledsvej 10, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 24-02-1928 udstykkedes fra 9a "Ellemosegård" 1357 m2 som matr.nr. 9d.

Arealet blev solgt til Lund-Ll. Torøje Friskole som opførte en skolebygning med bolig for en lærer.

Lund-Ll. Torøje Friskoles lærere (på denne matrikel):
Periode Navn Andre oplysninger
1927 - Gertrud Sørine Kristensen
*06-01-1887
 * i Sdr. Vissing Sogn, Skanderborg Amt. Forældrene husmand David Kristensen og Katrine Sørensen.
  Anna Pedersen Senere lærer og folkemindesamler i Strøby3
   1934  - 193614 Johanne Petersen Dyhre
*06-10-1900
†23-12-1974

blev født i Ulbølle Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, af husmand Peter Petersen og Marie Elisabeth Nielsen.

Den 24-05-1936 gift med gårdejer Hans Anker Nielsen på "Nordlund".

     1936 - 1965 Betty Olsen Ellekjær
*26-06-1901
Forældre: lærer Hans Peter Olsen og hustru Kristiane Marie Hansen, 29 år, Slagelse Sankt Peders Landsogn.

Se også om skolens begyndelse på matr.nr. 2d.

 

Ved FT 1930 boede Gertrud Sørine Kristensen i Friskolen.

Ved FT 1940 boede Betty Olsen Ellekjær sammen med adoptivsønnen Willy Pedro Ellekjær (*06-08-1931 i Argentina; ) i Friskolen.

I Friskolen gik man i skole hver anden dag: Lille Klasse (1. - 3. årgang) tirsdage, torsdage og lørdage, Store Klasse (4. - 7. årgang) de øvrige dage. Man måtte gerne komme til skole hver dag, men der var ikke meget prestige i at møde op i Lille Klasse, når man hørte til i Store.

Den 01-04-1951 begyndte jeg i skolen - små 3 uger før min 7 års fødselsdag - sammen med Niels Viggo Galsgaard fra "Bækkelund", Susanne Nielsen fra "Villaen", Karen Rysgaard fra "Ellemosegård" og Jytte Pedersen fra Ll. Torøje. Jeg er ikke rigtig klar over, om vi var en "stor årgang", men det har vi nu nok været, for jeg tror ikke, at skolen havde over 30 elever ad gangen.
Vi var fra første dag på fornavn og du's med Betty. Hun var en rar og venlig, men også bestemt lærer - eller lærerinde som det hed dengang. Jeg husker ikke, at hun havde diciplinære vanskeligheder.

Skolestuen havde to store vinduer mod syd og et mod øst - ud mod legepladsen.
Der var halvhøje træpaneler. Langs vestvæggen ind mod Bettys lejlighed stod et stort træskab med glaslåger. Her opbevaredes undervisningsmaterialerne: bøger, hæfter, tavler, udstoppede fugle og dyr, anskuelses tavler, osv. Resten af væggen var dækket af den store, sorte tavle (det var før de blev grønne) samt kakkelovnen. Længst mod syd var døren ind til Bettys stue.
Mellem vinduerne mod syd stod katederet. I hjørnet mod sydøst stod harmoniet som Betty betjente hver morgen til morgensang.
Eleverne sad på faste to-personers bord-bænke med oplukkelige bordplader hvorunder man kunne lægge sine materialer. Midt for i renden til blyanter og grifler var hullet til blækflasken. Det varede nu et stykke tid inden vi kom til at skrive med pen og blæk. Vi begyndte med tavle og griffel, senere kom skrivehæftet med blyant og til sidst den svære kunst at skrive med pen og blæk.

Betty Ellekær 1967

Skolens grundlag var det Grundtvig-Koldske med hovedvægt på fortælling af nordisk mytologi, bibelshistorie og Danmarks historie. Betty fortalte eller læste højt hver dag.
Hver morgen stillede vi op uden for døren i gangen iført hjemmesko. Betty stod i døren og gav hver især hånden. Og vi sagde også pænt farvel til Betty ved dagens slutning.
Første time begyndte med morgensang og fadervor. Der var dansk og regning på skemaet hver dag. Men uden lektier - d.v.s. vi fik dog hver dag skrevet 3 regnestykker op på vor egen tavle, og disse stykker skulle være regnet til næste dag, men derudover havde vi aldrig lektier hjemme. Vi skulle ikke lære salmevers udenad, vi skulle ikke læse faglitteratur som historie og biologi, vi skulle ikke aflevere hjemmeregning.
Fag som gymnastik, fysik, sløjd og hjemkundskab havde vi ikke, til gengæld har jeg dekoreret talrige gulvklude med farvet uldtråd og sågar syet stramaj, for drengene havde håndarbejde sammen med pigerne.
Hvert år havde skolen en udflugt med alle forældre og børn. Mange familier havde ikke bil, så der blev lejet en turistbus, og bagefter den kørte familierne med egen bil. Et år gik turen til Trelleborg ved Slagelse. Man medbragte hjemmesmurte madpakker som blev nydt i naturen.
På Bettys fødselsdag som faldt i sommerhalvåret, cyklede alle elever på en lang række med Betty i spidsen til Vemmetofte Strand, hvor vi dels badede og dels legede røver og soldater i skoven.
Efter nytår holdtes juletræsfest. Igen mødte hele forældrekredsen og alle børn op, og ved en sådan lejlighed måtte Betty åbne sit hjem for alle. Det gjalt også ved forældremøder og andre aktiviteter, et fænomen som hun ikke altid var lige begejsret for.
I slutningen af marts (hvor skoleåret sluttede) var der eksamen. Den bestod i at skolens tilsynsførende - præsten i frimenighedskirken - og de forældre der kunne tage fri, kom og overværede undervisningen. Undervisningen denne dag blev nøje planlagt, hvilket blev røbet et år. Betty havde med hjælp fra eleverne gennemført et regnestykke på tavlen, slået to streger under og stillede nu det lidt retoriske spørgsmål: "Kan det resultat nu også passe?", hvortil en elev (jeg mindes det var Merete fra "Spangsbæk") svarede: "Ja, for det fik vi da også i går!"

Da skolen lukkede i 1965 blev Betty ansat ved kommunens skolevæsen, selvom hun ikke havde de formelle kvalifikationer, idet hun var uddannet friskolelærer (men hvor?), men hun havde jo så rigelig erfaring. Desuden havde hun været ejerlavets bibliotekar og bl.a. passet bogudlånet i Lund Skole matr.nr. 4s.

Lund-Ll. Torøje Friskole
Kopi fra "Østsjælland"3

Den 28-08-1969 solgte Friskolen bygningerne og grunden til lærer Ulf Rolvung, Boestofte.

Boet efter Ulf Rolvung solgte pr. 24-01-1997 skolen til Tove Christensen (*13-05-1950; ), der havde boet der sammen med ham.

2013

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk