Ejerlavet Lund By

FT 1930

Denne FT blev foretaget d. 05-11-1930

Med udgangspunkt i FT 1930 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

FT 1930 blev ført i et fortrykt hæfte (kaldet et skema) der bestod af en forside med overskrift, stedsangivelse og regler for listens førelse, efterfulgt af 3 dobbeltsider til registrering af beboernes data. Bagsiden anvendes ikke.

På forsiden optælles det samlede antal personer i dette skema, samt hvor mange der er midlertidigt nærværende, og hvor mange der er midlertidigt fraværende.

På de 3 dobbeltsider er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes osv. Matr.-Nr.

Familiernes Løbenr.

Som familie regnes også enligt boende, men ikke Logerende.
 

Her anføres
alle Personer, der på Tællingsdagen er til stede på Tællingsstedet

samt

de Personer der har fast Bopæl paa Tællingsstedet, selvom de ikke er til stede på Tællingsdagen.

Ved Børn, endnu uden navn, sættes "Dreng" eller "Pige"

 

Efternavn/Fornavn  

Hvis den i Rubrik 3 opførte Person har

fast Bopæl andetsteds

anføres her den faste Bopæl

 

Er den på Rubrik 3 opførte Person på Tællingsdagen til stede på Tællingsstedet

Ja eller Nej

 

Hvis Svaret er "Nej" skrives her "Fraværende" samt anføres så vidt muligt det midlertidige Opholdssted.

Her anføres:
Bopæl d. 5. Novbr. 1929

 

Kønnet

 

 

Fød-sels-
dag

 

Fød-sels-aar

 

Fødested

 

 

Stats-borger-forhold

Ægte-skabe-
lig
Stilling

Ugift (U)
Gift (G)
Enkem. eller Enke (E)
Separeret (S)
Fraskilt (F)

.

Stilling i Familien

Husfader, Husmoder, Barn, Slægtning o.l.
Tjenestetyende, ung Pige i Huset, Pensionær, Logerende.

Erhverv

Livsstilling, Forretning, Næringsvej; også Husmoderen eller Børnene særlige erhverv.

Navn og Adresse for den Virksomhed, man for tiden hovedsaglig arbejder for.

Handicap

Døvstum
Blind
Svagsynet
Aandssvag
Sindssyg

Udfyldes kun af Gifte

Hvornår gift?

Hvor mange levende børn i Ægteskabet?

Hvor mange døde børn i Ægteskabet?

 

Lyderslev Sogn fylder 27 hæfter.

Hæfte 1- 6 og 12 indeholder Lyderslev
Hæfte 7 - 11 og 13 - 14 indeholder Gevnø
Hæfte 15 - 18 indeholder Lejerstofte
Hæfte 19 - 26 indeholder Ejerlavet Lund By
Hæfte 27 indeholder Højstrup

Hæfterne er skannet ind og kan ses her:
https://www.sa.dk/ao (gå til opslag nr. 67 for at se Lund)

De 8 hæfter for Ejerlavet Lund By føres af 7 personer:

Hæfte 19: gårdejer Niels Peder Thomsen, "Toftegård", ("Toftegård")
Hæfte 20: gårdejer Niels Peder Thomsen (landsbyen øst for bygaden)
Hæfte 21: gårdejer Isak Olsgaard, "Pilebæk", (Lund Mark nord for landsbyen)
Hæfte 22: brugsuddeler Peter Nielsen (landsbyen vest for bygaden)
Hæfte 23: gårdejer Niels Juul Nielsen, "Ellemosegård", (Den vestlige del af Lund Mark)
Hæfte 24: M. Brøndkjær, (?), (liste med 6 midlertidigt fraværende personer)
Hæfte 25: Forstanderine Laura Boesen ("Ebernezer", "Annekset" og "Strandbo")
Hæfte 26: gårdejer Kresten Hansen Nielsen, "Lindersgård" (den østlige del af Lund Mark)
 

Der er registreret 321 indbyggere i Ejerlavet Lund By ved FT 1930.

Af dem er 18 midlertidigt fraværende.
3 er midlertidigt nærværende.

Familierne

Der er i alt 17 gårde i ejerlavet.

De 17 "gårdmænd" bruger forskellige erhvervsangivelser: 1 kalder sig "gårdejerske", 8 "landbruger", 4 "landmand" og 4 "gårdmand".
Der var 3 kvindelige gårdejere: "Haugård", "Spangsbæk" og "Højgård".

2 gårde havde "gårdbestyrer": "Højgård" og "Spangsbæk".
1 gård havde "gårdforpagter": "Haugård"

18 familier levede på de 17 gårde.

62 familier har en "husfader" som overhoved (= er nævnt først i husstanden).
11 familier har en kvinde som overhoved. (I matr.nr. 2c, 6c, 7a, 13a, 14,16b, 17c, 22b, 23a, 25a og 30a)
De 11 kvinder er talt med under "Mandens erhverv" i nedenstående tabeller.

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1930)
4 Aldersrente
1 Arbejdsløs, fattigvæsenet
6 Arbejdsmand
1 Fiskehandler
7 Fisker
5 Gårdmand
1 Inkassator
1 Karetmager
1 Landmand
1 Lærer
1 Møller
1 Skomagermester
2 Smedemester
2 Tømrer
1 Uddeler
5 Uoplyst
1 Vognmand
41 Familier i landsbyen

 

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1930)
1 Fisker                         
2 Fodermester
1 Forstanderinde
1 Gartner
1 Gårdejerske
1 Landarbejder
16 Landbruger
4 Landmand
1 Murer
1 Murerarbejdsmand
1 Stenfisker
1 Uoplyst
1 Vejmand
32 Familier på marken

I alt 73 familier.

18 familier var bosiddende på en gård - 5 i landsbyen og 13 på Lund Mark.
            På matr.nr. 1b "Skovvang" boede 2 familier

112 (35 %) af ejerlavets 321 beboere boede på de 17 gårde i 1930.

36 familier boede i landsbyens 34 beboede huse. Der boede 2 familier i henholdsvis matr. 20b "Lundehuset" og matr.nr. 30b "Højbo".

I landsbyen blev der mellem 1925 og 1930 bygget et nyt hus: matr.nr. 22d "Tordenskjolds Hus" 
3 huse stod tomme i landsbyen: matr.nr. 2d "Lund gl. Friskole", matr.nr. 17a "Lund gl. Skole" og 25b "Kaptajnens Hus".
I landsbyen boede 146 personer.

19 familier boede på Lund Mark i 19 huse/husmandssteder.
           Mellem 1925 og 1930 blev der bygget et nyt hus på Lund Mark: matr.nr. 9d "Lund-Ll. Torøje Friskole".
          1 hus stod tomt ved FT 1930: matr.nr. 13c.

           På Lund Mark boede 175 personer.

Husmandssteder

Der er 10 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1930, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 3e "Olga og Poul", selveje fra 1904
Matr.nr. 4h "Møllehøjgård" eller "Toften", selveje fra 1877
Matr.nr. 11c "Aksel Nielsen", selveje fra 1903
Matr.nr. 11d "Aksel Richardt", selveje fra 1903
Matr.nr. 11e "Poul Larsen", selveje fra 1906
Matr.nr. 16b "Linden", selveje fra 1884
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", selveje fra 1903
Matr.nr. 23b "Annekset", selveje fra 1900
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , selveje fra 1909

Det betyder at
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus" fra 1925
overgår til at være et jordløst hus.

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1930:

1 Aftægt
7 Aldersrente
2 Andenkarl (Karl)
3 Arbejdsløs
6 Arbejdsmand
2 Bestyrer
1 Chauffør
1 Efterskoleelev
1 Ekspeditrice
1 Fiskehandler
13 Fisker
6 Fodermester (Andet)
8 Forkarl (Karl)
1 Forstanderinde
1 Gartner
3 Gårdbestyrer
1 Gårdejerske
5 Gårdmand
15 Husassistent (Andet)
3 Husbestyrerinde (Andet)
1 Inkassator
1 Karetmager
10 Karl/tjenestekarl
1 Kommis
1 Landarbejder
21 Landbruger/-mand
2 Landbrugsmedhjælper (Andet)
3 Lærer/-inde
1 Lærling
1 Malersvend
5 Medhjælper, -ske (Andet)
1 Murer
1 Murerarbejdsmand
2 Møller
1 Skomagermester
2 Smedemester
1 Smedelærling
1 Stenfisker
1 Syerske
2 Sømand
53 Tjenestefolk - (10 karle + 2 tjenestedreng, -pige + 41 Andet)
1 Tjenestedreng
1 Tjenestepige
1 Tøffelmager
2 Tømrer
1 Uddeler
1 Vejmand
1 Vognmand

22 personer var 70 år eller mere i 1930.


1 ægtepar (72 og 77 år), aldersrente
1 ægtepar (74 og 73 år), aldersrente
1 ægtepar (71 og 66 år), landbruger (gårdejer)
1 ægtepar (59 og 71 år), landmand (husmand)
1 ægtepar (71 og 61 år) møller
1 82-årig enke, aldersrente
1 79-årig enkemand, fiskehandler
1 77-årig enkemand, aldersrente
1 77-årig enke, uoplyst erhverv
1 77-årig enke, uoplyst
1 76-årig enkemand, aldersrente
1 75-årig ugift kvinde, uoplyst
1 74-årig ugift mand, uoplyst
1 74-årig enkemand, aftægt
1 74-årig enkemand, vejmand
1 71-årig ugift kvinde, uoplyst
3 70-årige enker, uoplyst
1 70-årig enke, aldersrente

96 af de 321 personer var børn under 15 år (30 %).

46 børn var under skolealderen
50 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 2 tjenestefolk.

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse
Ved FT 1880: 45 beboede huse
Ved FT 1890: 48 beboede huse
Ved FT 1901: 54 beboede huse
Ved FT 1906: 62 beboede huse
Ved FT 1911: 71 beboede huse
Ved FT 1916: 72 beboede huse
Ved FT 1921: 68 beboede huse
Ved FT 1925: 69 beboede huse

I forhold til FT 1925 er der kommet 2 nye huse til ejerlavet: matr.nr. 22d "Tordenskjolds Hus" og matr.nr. 9d "Lund-Ll. Torøje Friskole".

4 huse er ubeboede ved FT 1930: matrnr. 2d "Lund gl. Friskole", 13c, matr.nr. 17a "Lund gl. Skole" og 25b "Kaptajnens Hus".

70 huse er beboede ved FT 1930.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk