Ejerlavet Lund By

Niels Nielsens familie
13a Spangsbæk

Niels Nielsen (*06-10-1867; †24-11-1926) var eneste søn af Maren og Niels Nielsen på ”Spangsbæk”.

Efter farens død i 1892, ejede moren gården, og Niels Nielsen blev gårdbestyrer.

Da moren døde i 1902, ansatte Niels Nielsen en husbestyrerinde.
Ved FT 1906 hed husbestyrerinden Ida Bolette Augusta Pedersen (16-04-1879; †16-12-1954). De blev gift d. 02-10-1910 i Lyderslev Kirke.
Ida Pedersen var datter af enke Kirstine Hansen i Stokkemarke Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt.

 

Ida og Niels Nielsens børn:
Julie Nielsen
*05-07-1911
†20-05-2002
14-07-1944 gift med Hans Børge Sjørslev Pedersen der overtog "Spangsbæk".
Gudrun Nielsen
*26-04-1913
†18-04-2006
Ugift sygeplejerske i København1
Johanne Nielsen
*11-03-1915
09-06-1940 blev der lyst i Lyderslev Kirke for Johanne og Karl Oluf Christensen *11-02-1915 af tømrer Hans Christensen og Marie Oline Pedersen i Farendløse Sogn, Sorø Amt. Karl var da politibetjent i Helsingør.
Gift d. 05-07-19401

 

Mindesten på Lyderslev Kirkegård over Gudrun Nielsen
Foto 2015

Mindesten på Lyderslev Kirkegård over Ida og Niels Nielsen
Foto 2015

Niels Nielsen sad i Lyderslev Sogneråd. Da han døde i hjemmet i 1926 var han sognerådsformand.

Efter hans død drev hans enke, Ida Nielsen, gården, indtil hun overlod den til sin svigersøn, Børge Sjørslev.

 

Ved FT 1906 havde "Spangsbæk"

1 aftægtsmand:
Hans Nielsen, *27-01-1831 i Lund (Niels Nielsens morbror der levede hele sit liv på "Spangsbæk", død 17-01-1919)
1 husbestyrerinde:
Ida Bolette Augusta Pedersen, *16-04-1879 i Stokkemarke (senere gift med Niels Nielsen)
1 plejebarn:
Martin Marius Nielsen, *27-06-1897 (i Højstrup Husene af ugift Maren Sofie Nielsen, er der også ved FT 1911)
4 tjenestefolk:
Kirsten Nielsen, *31-07-1879
Aage Jensen Fjordside, *15-05-1884
Albrevt Jensen, *23-01-1884
Sofie Olsen, *26-03-1888, sypige, midlertidigt ophold
                       For alle 4: eneste gang i Lund

Ved FT 1911 havde "Spangsbæk"

1 aftægtsmand:
Hans Nielsen, *27-01-1831 i Lund (Niels Nielsens morbror der levede hele sit liv på "Spangsbæk", død 17-01-1919)
2 plejebarn:
Martin Marius Nielsen, *27-06-1897 (i Højstrup Husene af ugift Maren Sofie Nielsen, er der også ved FT 1906)
Andrea Kirstine Larsen, *27-08-1897 i Merløse, Holbæk Amt (ved FT 1921 tjente hun på gården)
3 tjenestefolk:
Edelborg Vejlager *22-12-1883 i Sorø Amt
Emil Jensen *10-03-1891 i Hjørring Amt
Axel Hansen *15-05-1894 i Lundby Sogn, Svendborg Amt
                      For alle 3: eneste gang i Lund

Ved FT 1916 havde "Spangsbæk"

1 aftægtsmand:
Hans Nielsen, *27-01-1831 i Lund (Niels Nielsens morbror der levede hele sit liv på "Spangsbæk", død 17-01-1919)
1 (pleje)barn:
Henry Frandsen *15-04-1903 i Næstved (ved FT 1921 tjente han på gården)
1 gæst:
Karen Kirstine Hansen *01-05-1843, enke, midlertigt nærværende (Idas mor)
4 tjenestefolk:
Jutta Skumsager Madsen *03-01-1900
Bodil Christiansen *01-01-1897
Laurits Nielsen *13-11-1890
Niels Jakobsen *15-01-1888
              For alle 4: eneste gang i Lund

Ved FT 1921 havde "Spangsbæk"

4 tjenestefolk:
Andrea Kirstine Larsen, *27-08-1897 i Merløse, Holbæk Amt (ved FT 1911 var hun plejebarn)
Selma Karpitski *03-04-1903 i Sønderjylland
Henry Frandsen *15-04-1903 i Næstved (ved FT 1916 var han (pleje)barn)
Valdemar Jensen *21-02-1906 i Magleby
              For alle 4: eneste (eller sidste) gang i Lund

Ved FT 1925 havde "Spangsbæk"

2 pensionærer:
Niels Pedersen Nielsen *28-09-1846 (i Lyderslev, død d. 03-12-1926 på Syge- og Alderdomshjemmet i Gevnø, fhv. tømrermester)
Ane Katrine Larsen *06-09-1850 i Havnelev (gift og bosat på matr.nr. 13b)
3 tjenestefolk:
Helga Alva Rasmussen *06-05-1909 i Falslev, Randers Amt (opvokset på børnehjemmet "Ebenezer")
Johan Grøn *13-05-1905 i Sønderborg
Svend Andersen *20-05-1908 i Højerup
             For alle 3: sidste gang i Lund

Ved FT 1930 havde "Spangsbæk"

1 gårdbestyrer:
Thorvald Krogh *29-01-1901 i Havnelev Sogn
2 tjenestefolk:
Kristian Krogh *08-12-1903 i Overlade Sogn, Himmerland
Erhardt Nielsen *28-04-1913 i Smerup Sogn

Ved FT 1940 havde "Spangsbæk"

1 gårdbestyrer:
Svend Buch *02-01-1916 i Havnelev Sogn
3 tjenestefolk:
Erling Hansen *12-05-1919 i Lyderslev Sogn, forkarl
Viggo Hansen *04-08-1923 i Gevnø, andenkarl
Else Kirstine Magnussen *13-05-1916 i Lyderslev Sogn, husassistent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk