Ejerlavet Lund By

Lars Olsens familie
3a Toftegård

Lars Olsen (*09-09-1821; †02-05-1903) blev født på Toftegård som femte barn i farens andet ægteskab.


Faren, Ole Nielsen, fik 6 børn med sin første kone. To af disse børn hed Lars og døde begge som børn. Ole Nielsen fik med sin anden kone en søn, som de kaldte Lars - også han døde som barn.
Så Lars Olsen var altså det fjerde forsøg på at få en søn med dette navn.


Lars Olsen overtog fæstet af "Toftegård" ved farens død i 1842. Han fik fæstebrev d. 30-11-1844.

Som 23-årig blev Lars d. 31-01-1845 gift med den 19-årige datter fra Ravnshøj, Else Marie Pedersdatter (*08-10-1825; †07-10-1904).

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11
Else Marie og Lars Olsen

Else Marie Pedersdatter og Lars Olsens børn:
Maren Sophie Larsen
*01-02-1849
†16-02-1853
Maren døde af strubehoste
Ane Sophie Larsen
*03-05-1852
Den 09-05-1875 blev Ane gift med Søren Nielsen (*24-10-1850) fra Frøslev.
Maren Larsen
*28-05-1857
Den 18-05-1880 blev Maren gift med billedhugger Anders Larsen, der var født i St. Torøje d. 22-04-1854.
Anders Larsen huggede i 1912 mindestenen, der står på "Ravnehøj". Se Knud Ravnshøjs skildring: "Slaget mod englænderne."
Sidse Marie Larsen
*18-12-1858
06-11-1889 blev Sidse Marie gift med gårdbestyrer Peder Pedersen (*28-02-1848) fra St. Linde.
Peder Larsen
*19-08-1861
†11-09-1930
Overtog "Toftegård" efter sin far.
Ole Larsen
*11-01-1864
†14-04-192311
Gift i Søllerød Kirke d. 30-11-1909 med Lovise Juliane Marie Olsen (*30-01-1880). Han var arbejdsmand og døde på Rigshospitalet af blodforgiftning efter en ulykke.11
Jens Pedersen Larsen
*08-05-1866
31-01-1895 gift i Lyderslev kirke med Maren Mathilde Mathiasen (født på Bogø 21-03-1872). Han var skipper (skibsfører). De fik tre børn Else (født 12-12-1895), Johanne og Otto.11

 

 
 
Niels-Erik Thomsen11 forklarer til billedet til højre:
"På billedet ses øverst Lars Olsen og Else Marie. Manden med piben til venstre for Else Marie er sønnen Peder Larsen som senere overtog “Toftegård”
Manden med piben længst til venstre er Jens Pedersen (“Pæsen”) og til højre for ham hans kone Johanne Pedersen – De var høstfolk og ikke i familie med nogen på “Toftegård” – De boede i Strædet helt oppe i Karen Sofie´s hus (=matr nr 31b).
Siddende er det Peder Larsen´s søster Maren Larsen (gift med stenhuggermester Anders Larsen) og sønnen Hans W. Larsen (med hatten), der senere blev billedhugger.
Resten er tjenestefolk: Storepigen + lillepigen + karle."

Ved FT 1855 havde Else Marie og Lars Olsen et plejebarn:  "Niels Hansen, 7 år, plejebarn i søns sted" (søn af indsidder i Lund Hans Andersen og Cathrine Thomasdatter. Han blev født d. 07-02-1848 og døde d. 30-01-1857. Hans mor, Cathrine Thomasdatter døde 36 år gammel d. 15-11-1853 af tyfus.)
Se mere under matr.nr. 24a "Smedjen" under FT 1855.

Ved udskiftningen i 1861 skulle "Toftegård" ikke udflyttes, men Lars Olsen valgte alligevel at flytte gården fra dens placering helt nede ved gaden og op på toften. I følge den senere ejer, Niels Peder Thomsen der beretter i et fødselsdagsinterview ved 80 års dagen, kom bygningerne imidlertid ikke så langt ud på gårdens jorde som ønskeligt, fordi bygmesteren allerede havde opført den ene længe og forlangte 100 rigsdaler for at nedrive og genopføre den. Så mange penge havde Lars Olsen ikke. "Toftegård" kom til at ligge hvor den ligger den dag i dag.

Lars Olsen fik arvefæsteskøde på "Toftegård"   d. 03-02-1874.

Lars Olsen frasolgte som den første en parcel af gården, nemlig matr.nr. 3b, i 1881.

Kristen Nielsen1 fortæller i sin slægtsbog (blad 4), at Else Marie Pedersdatter vejede 256 pund (= 128 kg).

Sønnen Peder Larsen bestyrede fra 1880'erne "Toftegård" for forældrene og overtog den ved farens død i 1903.

"Toftegård"s indsidder-hus fik senere matr.nr. 30a

Ved FT 1845 havde "Toftegård"

1 logerende:
Johanne Olsdatter, 23 år, døvstum og opholdes af stedet (søster til Lars Olsen).
4 tjenestefolk:
Wilhelm Olsen, 19 år (Lars Olsens bror)
Inger Olsdatter, 26 år, (Lars Olsens søster)
Anne Hansdatter, 16 år
Jens Andreasen, 35 år (tjente også hos Lars Olsens far i 1840)

Ved FT 1850 havde "Toftegård"

1 logerende:
Johanne Olsdatter, 28 år, døvstum og opholdes af stedet (søster til Lars Olsen).
2 tjenestefolk:
Hans Jørgensen, 15 år (døbt "Hansen", søn af indsidder Jørgen Hansen i Lund)
Ellen Pedersdatter, 21 år (30-06-1858 gift med Lars Olsens bror Wilhelm Olsen og bosat i matr.nr. 34)

Ved FT 1855 havde "Toftegård"

1 logerende:
Johanne Olsdatter, 28 år, døvstum og opholdes af stedet (søster til Lars Olsen).
2 tjenestefolk:
Ellen Pedersdatter, 25 år (senere gift og bosat i Lund, se matr.nr. 34)
Hans Jørgensen, 19 år (søn af indsidder Jørgen Hansen i Lund)
1 plejebarn:
Niels Hansen, 7 år, plejebarn i søns sted (søn af indsidder i Lund Hans Andersen og Cathrine Thomasdatter. Han blev født d. 07-02-1848 og døde d. 30-01-1857), Se mere om hans familie her.

Ved FT 1860 havde "Toftegård"

1 logerende:
Johanne Olsdatter, 33 år, døvstum og opholdes af stedet (søster til Lars Olsen).
3 tjenestefolk:
Peder Christoffersen, 23 år
Peder Andersen, 16 år
Ane Margrethe Nielsen, 22 år

Ved FT 1870 havde "Toftegård"

1 logerende:
Johanne Olsdatter, 43 år, døvstum og opholdes af stedet (søster til Lars Olsen).
2 tjenestefolk:
Hans Henrik Larsen, 19 år (*29-05-1850 af skrædder i Lund Lars Henriksen og Maren Larsdatter)
Hans Larsen, 17 år

Ved FT 1880 havde "Toftegård"

1 logerende:
Johanne Olsdatter, 53 år, døvstum og opholdes af stedet (søster til Lars Olsen).
2 tjenestefolk:
Maren Jørgensen, 12 år (*02-07-1867)
Jørgen Christian Jørgensen, 8 år (*03-01-1872) (begge var børn af indsidder Peter Jørgensen og Bodil Marie Andersen i Havnelev)

Ved FT 1890 havde "Toftegård"

1 logerende:
Johanne Olsdatter, 63 år, aftægtskvinde (søster til Lars Olsen. Hun døde d. 17-02-1891).
1 tjenestefolk:
Frederikke Christiane Elise Marie Nielsen, *11-10-1875 i Højstrup Husene.

Ved FT 1901 havde "Toftegård"

3 tjenestefolk:
Anne Margrethe Olsen *28-08-1860 (datter af Wilhelm Olsen (se matr.nr. 34). Hun døde ugift i Lund d. 20-05-1936 i matr.nr. 6c "Harnia")
Kristian Hansen *20-04-1876 i Smerup
Jens Olsen *24-02-1884 (søn af slagter Peter Olsen og Ane Nielsen i Lyderslev)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk