Ejerlavet Lund By

Hans Andersen og Cathrine Thomasdatter

- en ganske almindelig familie i Lund

Hvis du vil se dokumentation for oplysningerne, kan du trykke på de blå-farvede links

Tirsdag den 25. april 1815 fødte indsidder Anders Hansens kone, Ane Margrethe Nielsdatter, en søn. Han blev døbt Hans Andersen i hjemmet den følgende torsdag, og søndag den 18. juni samme år blev han fremstillet i kirken i Næsby.

Næsby Sogn ligger øst for Tystrup-Bavelse Sø; sognet ligger i det tidligere Tybjerg Herred, Præstø Amt, og er det vestligste sogn i Præstø Amt.

Ane og Anders var blevet gift i Næsby Kirke onsdag den 1. marts 1815. Den 25-årige Ane tjente da hos en brændevinsbrænder Møller i Ringsted, og Anders der var 23 år gl., tjente (var gårdskarl) hos farver Frejsleben i Ringsted. To måneder efter brylluppet, da deres første barn blev skrevet ind i kirkebogen, boede de til leje i Næsby - de var indsiddere.

Anders har sandsynligvis forsørget sin familie ved at arbejde som daglejer i landsbyen Næsby.

Da den lille familie bliver udvidet med en datter, Ane Andersdatter der blev født den 14. juni 1816, boede den stadig i Næsby. Men året efter da hun døde den 21. marts 1817, var familien flyttet  nogle få kilometer østpå til Engeltofte. Anders tituleres nu "hmd" (= husmand) i kirkebogen, hvilket kan betyde, at han har overtaget et mindre landbrug, men det kan også være, familien blot er flyttet ud i et lejet hus, og at han fortsat er daglejer.
Ane Margrethe Nielsdatter får endnu 3 børn - Ane den 11. maj 1818, Niels den 15. marts 1820 og Peder den 4. oktober 1822 - inden hun dør 36 år gammel den 1. juni 1823.

Anders står nu alene med 4 børn, hvoraf Hans er den ældste på 8 år.
Anders (34 år) skynder sig at finde en ny kone, og den 19. november 1823 blev han gift med den 27-årige pige fra Næsby, Ane Pedersdatter. Med hende fik han 3 børn (Christian den 23. juli 1824, Jacob den 16. februar 1827 og Maren Cathrine den 5. marts 1830), inden den 15-årige Hans blev sendt til Smerup Sogn som tjenestedreng.

Hans kom ukonfirmeret til Smerup Sogn. I 1831 blev han konfirmeret i Smerup Kirke sammen med 7 drenge og 5 piger. Alle pigerne og 5 drenge var født i 1816, 2 drenge var fra 1817 og kun Hans var fra 1815 - altså 16 år gammel og den ældste. Han står tredjesidst på listen med karakteren mdl (= mådeligt) i kundskaber og mg (= meget godt) i opførsel.
Nu var han konfirmeret og kunne derfor optages på lægdsrullen for første gang i Smerup. Her oplyses, at han opholder sig i Store Torøje. Hvem han bor og tjener hos, er ikke let at finde ud af. Mellem 1801 og 1834 foretages ingen folketællinger. 

I følge lægdsrullen flyttede Hans til Lund i 1833, og da han året efter bliver skrevet ind i hovedrullen, er han 19 år gammel.
Han var på det tidspunkt 60,5 tommer høj = 1,58 m.

Ved FT 1834 tjente Hans Andersen på "Spangsbæk".

Seks år senere ved FT 1840 tjente han på "Pilebæk".

Den 26-03-1841 blev Hans Andersen gift i Lyderslev Kirke med Cathrine Thomasdatter.

Cathrine Thomasdatter blev født den 30-12-1817 i Lyderslev af indsidder Thomas Hansen og Karen Nielsdatter. De var blevet gift den 7. november 1817 i Lyderslev Kirke.
Mens de boede i Lyderslev fik Cathrine to søskende: Anne Marie Thomasdatter født den 16. februar 1819 og Florentine Thomasdatter født den 13. september 1820. Hun døde knap 2 år gl. den 19. august 1822.

Imellem 1822 og 1824 flyttede familien til Lund. Cathrine fik yderligere to søskende: Florentine Hansdatter født den 8. juli 1824, og Hans Thomassen født den 21. april 1826.
Cathrines mor døde d. 11. februar 1829, 37 år gammel. Da var Cathrine 12 år.
Da Cathrine blev konfirmeret i 1832 boede faren stadig i Lund, men ikke ved FT 1834.
Cathrine flyttede den 1. maj 1833 fra Lund til Ll. Torøje som tjenestepige, men allerede ved næste skiftedag den 1. november 1833 flyttede hun tilbage for at blive tjenestepige på "Bækkelund" hos Christoffer Olsen. Her var hun også ved FT 1840.

 

Da Cathrine og Hans blev gift, tjente de begge i Lund - formodentlig på henholdsvis "Bækkelund" og "Pilebæk".
Fem måneder senere da de får deres første barn, er Hans indsidder i Lund, og Cathrine opholder sig i Havnelev. Hvor Hans er indsidder oplyser kirkebogen ikke, ligesom den heller ikke fortæller, hvad Cathrine laver i Havnelev.
Deres førstefødte er en pige, født den 27. august 1841 og døbt den 10. oktober 1841 i Havnelev Kirke: Ane Margrethe Hansen.

Ved folketællingen i 1845 er familien flyttet til Lund og bor i "Stendyssegård"s inderstehus. Der boede de formodentlig også, da de den 8. marts 1844 fik deres andet barn, Hans Hansen, der i hvert fald blev født i Lund.

"Stendyssegård"s inderstehus er ikke aftegnet på de officielle matrikelkort, men på "Faster Karens kort" er der ud for "Stendyssegård" tegnet en lille firkant, som kunne være antydningen af, at der engang har ligget et selstændigt hus her - lidt syd for "Lundehuset".

Deres næste barn kom til at hedde Niels, født den 23. juli 1846 og død som 2 måneder den 24. september 1846.
På den tid var det almindeligt, at man opkaldte det næste barn efter det sidst afdøde barn, så da Cathrine den 7. februar 1848 fødte endnu en dreng, blev han også kaldt Niels.
Cathrine og Hans fik endnu en dreng, Thomas født den 30. maj 1851, inden Cathrine døde den 15. november 1853 af tyfus - næsten 36 år gammel.

Hans stod nu alene med 4 børn fra 2½ til 12 år. Det er svært at vide, hvordan familien indtil da har klaret sig; Hans har været daglejer med en usikker og lille indtjening, og Cathrine har måske kunnet tjene lidt ekstra også som daglejer, men meget har der ikke været at slå til Søren med. Nu skulle Hans klare sig både som forsørger og som eneopdrager og "husmoder". Selvom den ældste var en 12-årig pige, der nok var vant til at skulle hjælpe til, har det ikke været det samme som at have en rigtig "husmoder" i huset. Hvordan de har klaret sig både før og efter morens død, er svært at vide præcist.

Hvad vi imidlertid ved er, at 1 år og 2 måneder efter Cathrines begravelse (den 19. november 1853), nemlig ved FT 1855 (den 1. februar), var familien opløst.
Hans boede til leje hos smeden i Lund og var fortsat daglejer her.
Den 14-årige Ane Margrethe var i pleje hos sin moster, Ane Marie Thomasdatter der var gift og boede i Havnelev. Fattigvæsenet i Lyderslev Sogn betalte for hendes ophold.
Den knap 11-årige Hans tjente på "Bækkelund" og forsørgede således sig selv.
Den 7-årige Niels var i pleje på "Toftegård" - "plejebarn i søns sted" som der står i folketællingen, hvilket betyder, at fattigvæsenet ikke betalte for ham.
Den 4-årige Thomas var i pleje hos en fisker i Havnelev Sogn.

Den 30. januar 1857 døde Niels på "Toftegård" og blev begravet på Lyderslev Kirkegård. Han blev knap 9 år gammel.

Den 23. juni 1855 blev den 40-årige Hans Andersen gift i Havnelev Kirke med den 36-årige Maren Andersdatter, der var enke efter indsidder Peder Mortensen i Havnelev.
Næsten 5 år senere kan vi finde dem i Kommunehuset i Gevnø (Lyderslev Sogn), hvor de bor sammen med den nu 9-årige Thomas og en 4-årig Peder Hansen, som de har fået sammen, mens de har boet i Lyderslev Sogn. De bor forøvrigt sammen med 7 - 9 andre familier.

Maren og Hans kom til at bo i Gevnø i hvad man kan kalde en menneskealder. Hans blev i de kommende folketællinger tituleret "bødker", og han boede fortsat i Gevnø efter Marens død som 73-årig den 23. oktober 1892.

Hans døde i Skørpinge den 2. april 1905 (næsten 90 år gammel), men præsten skriver i kirkebogen for Lyderslev Sogn (hvor han blev begravet): "H. A. var alderdomsunderstøttet og boede under et år i Havnelev Sogn."

Cathrine kom til at leve det meste af sit - korte - liv i Lund. Hun kom dertil i ca. 1823 som 6-årig med sine forældre, stiftede familie og døde 36 år gammel fra mand og 4 børn.

Hans kom til Lund i 1833 som 18-årig. Han tjente de første 7 - 8 år på i hvert fald to af landsbyens gårde, inden han blev gift og stiftede familie. Da konen døde, havde han været 20 år i Lund og få år efter (i 1855) forlod han byen for at slå sig ned i Gevnø med sin nye kone og de mindste børn. I Gevnø kom han til at bo de næste ca. 50 år.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk