Ejerlavet Lund By

2a Søgård

Matr.nr. 2a

Adresse: Lund Gade 37, 4673 Rødvig, Stevns

Ved matriklen 1844 fik gården nr. 2; tidligere var den nr. 13.

"Søgård" er 1 af 5 gårde der ikke skulle udflyttes i 1861.

Niels Jensen fik tinglæst arvefæsteskøde 03-02-1874  

13-06-1905 tinglæses deklaration om at gården tillægges navnet "Søgård"

Thorkild står i stalddøren
Foto af Chr. Nissen2 taget i 1970'erne

Foto af Hanne Sophia Nissen2 taget i 2004

"Søgård" har haft følgende fæstere eller ejere:

  Fra Til
Rasmus Olsen ? 1696
Niels Rasmussen 31-01-1696 1732
Mads Jensen (*???? - ????) 18-04-1732 1737
Lars Jørgensen (*???? - ????) 22-01-1737 ?
Anders Andersen (*1721 - 1802) ? ?
Rasmus Jensen (*1748 - 1819) ? 1819
Jens Pedersen (*1792 - 1844) 1819 1844
Niels Jensen (*1812 - 1874) 1844 1874
Johanne Jensdatter (*1824 - 1904) 1874 1885
Jens Nielsen (*1849 - 1924) 1885 1923
Ejnar Peder Nielsen (*1892 - 1965) 1923 1965
Thorkild Søgaard Nielsen (*1918 - 2000) 1965 1997
Jens Søgaard Nielsen (*1966 - ) 01-01-1997  

 

"Søgård"s placering før 1861

Den familiemæssige sammenhæng mellem ejerne af ”Søgård”: (? = gift med)

Rasmus Jensen
             ↓
Christen Rasmussen ? Johanne Nielsdatter ? Jens Pedersen
                                                                           ↓
                                                                 Johanne Jensdatter ? Niels Jensen
                                                                                                    ↓
                                                                                          Jens Nielsen
                                                                                                    ↓
                                                                                      Ejnar Peder Nielsen
                                                              ___________________↓_____________________          

                                                             Thorkil Søgaard Nielsen        Jørgen Søgaard Nielsen 
                                                                                                                          ↓
                                                                                                             Jens Søgaard Nielsen

 

Søgård 1949
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Søgård 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

"Søgård"s placering efter udskiftningen

Udstykninger fra "Søgård"

Ved den første matrikulering af Lund i 1804, lå der ved "Søgård" et lille hus beregnet til bolig for gårdens gifte folk. Huset blev ikke selvstændigt matrikuleret ved den lejlighed. Ved matriklen i 1844 fik huset nr. 33.
Efter udflytningen i 1861/62 flyttedes huset op i det nordøstligste hjørne af ”Søgård”s toft. 
I 2013 hører det under matr.nr. 3h (se nærmere der).

Det næste jord der blev afgivet til anden bebyggelse fra ”Søgård”, blev ikke registreret som en selvstændig matrikel før 1917.
Det drejer sig om matr.nr. 2d som rummer Lund gamle Friskole der stod færdig til brug d. 01-06-1895.

Den 07-07-1900 (læst 18-12-1900) blev matr.nr. 2b udstykket fra ”Søgård” til Hans Frederiksen.

Den 02-12-1913 blev matr.nr. 2c udstykket til Laura Boesen, der byggede børnehjemmet ”Ebenezer”.

Den 08-12-1992 overtog Lund Lystbåde-Forening Ottos Hus med grund som matr.nr. 2e.

2a "Søgård" i 2013

2013

"Søgård"s facade mod syd, 2013

2017

2017

2017

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk