Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 2b  Faster Annas Hus

Adresse: Lund Gade 33, 4673 Rødvig Stevns

 

Den 07-07-1900 udskiltes 2b fra matr.nr. 2 ”Søgård” - derefter matr.nr. 2a.

Den 18-12-1900 fik uddeler Hans Frederiksen skøde på 2b og byggede et hus (måske i 1906, da den nye brugs blev bygget på matr.nr. 5g).

 

Omkring 1970 skete der visse justeringer af skellene mellem 2a ”Søgård”, 3h og 2d, hvorved 2b blev på 733 m2.

 

 

Dato ejerskifte

FT

Ejer

Beboere

1900

1906

Ane og Hans Frederiksen

ubeboet

 

1911

Ane og Hans Frederiksen

 

1916

 

1921

 

1925

 

1930

 

1940

1948

 

Ane Frederiksen

Ane Frederiksen

1967

 

Grethe og Karl Frederiksen

I periode: Lars og Niels Kristian Frederiksen

1994

 

Loa Bogason og Carsten Lassen

Fritidshus

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Ejendommens første beboere var Hans Frederiksen (*11-06-1866; †24-11-1948) og hans kone Ane Marie Hansen (*12-09-1872; †??-1967).

Hans Frederiksen var født i Lund af murer Carl Frederiksen og Ane Margrethe Hansdatter (se matr.nr. 3h eller familien Frederiksen).

Hans tjente som 13-årig i 1880 på ”Søgård”, men 10 år senere boede han hos forældrene i ”Stormflodshuset” og var fisker.

Den 28-09-1895 blev han gift med Ane Marie Hansen fra Smerup. Ved FT 1890 var hun tjenestepige på ”Søgård”. Hun var født i St. Torøje af husmand Hans Olsen og Ane Marie Mortensen. Hun var søster til Rasmus Hansen der senere skulle købe huset, hvor brugsforeningen begyndte (4c).

Da de blev gift var Hans uddeler i den nyåbnede brugsforening i Lund der lå på Rødvighjørnet (matr.nr. 4c). Det var han også ved FT 1906, men i 1911 var familien flyttet til 2b og hans erhverv angives at være fisker.

Ane og Hans Frederiksen fik ingen børn.

Efter Hans’ død i 1948 boede Ane (kaldet ”faster Anna”, se nedenfor) i huset til sin død i 1967.

Chr. Nissen2 skriver i "50 huse i Lund":

"Huset blev bygget af Hans Frederiksen og Anna, der var søster til Rasmus Hansen (se nr. 30). Anne Birthe, Alfreds datter) kaldte hende Faster Anna. Hans var bror til Peter Frederik og Niels Frederiksen. De havde ingen børn. Anne boede der alene i mange år.
Da hun døde, købte Carl huset af dødsboet, selvom Thorkild vist havde regnet med at arve det. Carl og Grethe havde nok regnet med at drengene skulle bo der. Det gjorde de også i en overgang, mens der endnu blev bygget om på det. Men så rejste de jo, og Grethe valgte så at sælge det.
Det blev købt af Carsten Lassen (søn af en tidligere skovrider på Vemmetofte) og Loa Bogason, som har huset som feriehus."

Den 23-12-1967 købte fisker Karl Kristian Frederiksen (se 3h) der var Hans’ brorsøn, ejendommen af boet.

I en periode boede Grethe og Karl Frederiksens sønner, Lars Frederiksen og Niels Kristian Frederiksen, i huset2. (se hele familien Frederiksen)

Den 28-09-1994 solgte Grethe Frederiksen huset til Loa Margrethe Bogason (*18-01-1945; †) og Carsten Bønne Lassen (*09-03-1949; †) der bruger det til feriehus.

2013

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk