Ejerlavet Lund By

Byggeboomet i Lund

Generelt har Lund været et område med en meget beskeden udvikling - på alle områder.
Bortset fra de to årtier 1890 til 1910, hvor boligmassen voksede med 48 % (fra 48 til 71 boliger).

Ved den første folketælling i 1787 var Ejerlavet Lund By en traditionel landsby domineret af de 15 gårde, der alle lå indenfor bygrænsen. Kun 2 af i alt 8 husmandssteder lå ude på marken. Bortset fra disse 2 huse var al bebyggelse placeret langs åen, der løb gennem landsbyen og samtidig definerede landsbygaden.

Foruden de 15 gårde og 6 husmandssteder var der i 1787 12 jordløse huse i landsbyen. Helt jordløse var de nok ikke, for de havde sandsynligvis som skolen en lille bid jord, hvor folkene kunne anlægge en have. Men andel i landsbyjorden havde de ikke. Beboerne boede til leje hos gårdmanden på hvis jord huset stod. Oftest var det en familie med mand, kone og børn, men det kunne i perioder også være en enke, der boede der alene eller sammen med et voksent barn.

Frem til udflytningen i 1861/62 var boligmassen i landsbyen ret stabil. Ved FT 1860 stod der 38 beboelseshuse i ejerlavet. Fra 1787 til 1860 var der kommet 5 nye huse til (alle i landsbyen), og 2 var blevet revet ned.

Udflytningen var selvfølgelig en revolution for ejerlavet. 10 gårde skulle rives ned og genopføres - med forbedringer og fornyelser - ude på marken, og nogle huse blev flyttet med. I 1870 er der kommet 5 nye huse ude på marken ud over de 10 gårde. Til gengæld er der forsvundet 3 huse i landsbyen og et nyt er kommet til. Alt i alt en forøgelse af boligmassen fra 38 til 41 (en forøgelse på 8 %).

I de 2 årtier fra 1870 til 1890 er væksten af boliger også moderat: fra 41 til 48, en vækst på 17 %.

De næste to årtier - fra 1890 til 1911 - skulle blive helt ekceptionelle for Lund. Antallet af boliger steg fra 48 til 71; 23 nye boliger; en stigning på 48 %.
I samme periode steg befolkningstallet fra 246 til 318 (29 %).
 

År 23 Nytilkomne boliger (matr.nr.)        
1890 4c              
1891 8b              
1892                
1893 5b              
1894                
1895 2d         5 husmand/parcellist 23b, 11c, 11d, 11e, 3e
1896           6 fisker 8b, 4d, 3d, 3f, 4o, 2b
1897 3c 5c       2 gård 4a, 4m
1898           2 brugsforening 4c, 5g
1899 4d         2 tømrer 3c, 5h
1900 23b         2 arbejdsmand 5c, 4f
1901           1 bødker 5b
1902 3d 11c 11d     1 aftægt 15zz
1903 4e         1 friskole 2d
1904 4f         1 mølle 4e
1905 3e              
1906 2b 5g 11e 4a        
1907 3f 5h            
1908 4m 4o            
1909                
1910 15zz              
                 
  16 ligger i landsbyen          
  7 ligger på marken          

 

To af de fem "nye" husmandssteder var i virkeligheden to gamle, der blot fik bygget nyt ude på marken.
For det første drejer det sig om matr.nr. 23b "Annekset". Jordstykket 23b hørte oprindeligt sammen med matr.nr. 23a "Hagbards Hus", men i 1900 solgte Vemmetofte Kloster denne ejendom til 2 forskellige ejere: 23a til Niels Andersen og 23b til Ole Olsen. Således blev 23a til et jordløst hus, og 23b fik en bebyggelse - senere kaldet "Annekset"..
For det andet drejer det sig om matr.nr. 3e. Dette jordstykke blev oprindeligt udskilt fra "Toftegård" i 1905 som nabo til jordstykket matr.nr. 20a. Begge var ejet af husmanden Hans Peter Hansen i "Lundehuset" (matr.nr. 20b), der havde købt af Vemmetofte Kloster i 1904. Han valgte at bygge sin nye bolig på matr.nr. 3e, hvorved den kom til at ligge ude ved landevejen. Senere solgte han "Lundehuset" som et selvstændigt jordløst hus.
De tre øvrige husmandssteder var alle nyoprettede ejendomme beliggende langs Espemosevej.

De fem huse bygget til fiskere lå alle inden for bygrænsen (den nuværende - man har nok ikke i 1891 betragtet matr.nr. 8b "Æggelederhuset" som liggende i landsbyen).

De to gårde (matr.nr. 4a "Asmuslund" og matr.nr. 4m "Nordlund") opstod - ikke på en gang, men ad åre - ved frasalg af jorden fra matr.nr. 4h "Møllehøjgård".
Jeg har valgt at lade 1911 være året, hvor "Møllehøjgård" går fra at være en gård til at være et husmandssted (med navnet "Toften"), og de to andre overgår til at være gårde.

To ejendomme blev bygget i perioden beregnet til udsalgssted for brugsforeningen. Begge endte som privat beboelse.
Først matr.nr. 4c. Den blev bygget i 1890 som brugs og bolig for uddeleren. I 1907 blev den solgt til privat bolig for fisker Rasmus Hansen.
Derefter matr.nr. 5g: Den blev bygget i 1906 som brugs og bolig for uddeleren. Da brugsen lukkede i 1974, blev bygningen solgt til privat bolig for fisker Otto Frederiksen.

To tømrere byggede hus i perioden:
Matr.nr. 3c blev bygget i 1897 af tømrer Ole Olsen, der byggede flere huse i Lund. Han bode dog ikke selv i huset ved den næste folketælling i 1901 (det gjorde hans far og søster).
Matr.nr. 5h blev bygget af tømrer Hans Peder Pedersen til egen bolig og med værksted. Det skete i 1907.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk