Ejerlavet Lund By

Niels Larsens familie
16a Lindersgård

Niels Larsen (*07-12-1814; †10-07-1853) var yngste søn af Lars Jeppesen på ”Lindersgård”.

15-07-1836 (en måned efter farens død) giftede Niels Larsen sig med Ellen Larsdatter (*22-09-1817; †02-06-1883) fra St. Torøje. Hun var datter af gårdmand Lars Christiansen og Anna Hansdatter på ”Vestergård”.

Han overtog samtidig fæstet på ”Lindersgård”. Han fik fæstebrev d. 24-09-18364.

 

Ellen og Niels Larsens børn:
Anne Larsen
*28-04-1837
†26-11-1918

01-07-1859 gift med gårdmanden på ”Bækkelund”, Jens Christoffersen

Lars Larsen (Nielsen)
*19-05-1839
†03-04-1888

I kirkebogen ved dåb er familienavnet ”Larsen”, men ved andre senere lejligheder er familienavnet ”Nielsen”. Efterfølgende kaldes han Lars Nielsen.

Lars Nielsen var ugift. Overtog ”Lindersgård”.

Jens Larsen
*26-07-1841
†10-01-1927

19-12-1884 gift med Ellen Olsen, datter fra ”Strandgård”

Bosat i Lund på matr.nr. 1b "Skovvang"

Maren Larsen
*28-02-1843
†20-12-1905

Gift i 1869 med Hans Hansen, søn af indsidder Hans Poulsen og Marie Johannesdatter i Lyderslev.

Bosat i Lund på matr.nr. 16b ”Linden”

Inger Larsen
*06-10-1845
†14-08-1917

24-10-1879 gift med Hans Sørensen, søn af husmand Søren Hansen, Lund.

Bosat i Lund på matr.nr. 25a

 

Da Niels Larsen døde kun 38½ år gammel overtog Ellen Larsdatter fæstet på gården. Den ældste datter var 16 og den yngste 7 år, drengene derimellem. Ellen Larsdatter fik dog først fæstebrev d. 19-12-18624.

Ellen Larsen flyttede ”Lindersgård” ud i 1861 til det sydøstligste hjørne af ejerlavet.

13-01-1863 fik Ellen Larsen tinglæst arvefæsteskøde på ”Lindersgård”, matr.nr. 16 og 1b (”Boghvede Vænget”)

Ellen Larsen drev gården sammen med sønnen Lars, som i 1860’erne blev gårdbestyrer.

Da Ellen Larsen døde i 1883 gjorde arvingerne (de 5 børn) noget for Lund usædvanligt: De delte gårdens jord i 4 matrikler:
16a, 16b, 16c og 16d, hvilket blev tinglæst d. 22-07-1884. Stykkerne var ikke lige store.
Fra 1b blev udskilt et stykke, kaldet 1c. (Senere blev 1d udskilt fra 1b)

Lars Nielsen fik det største stykke: matr.nr. 16a og 1c (ca. 18 ha) (markeret med blåt) - gården ”Lindersgård”.
Maren og Hans Hansen fik matr.nr. 16b (markeret med rødt) - kaldet ”Linden”
Jens Larsen og Ellen Olsen fik 1b og 16d (et smalt stykke mellem 16a og 1b) (markeret med sort)
Inger og Hans Sørensen boede på matr.nr. 25a og fik 16c.

 

Ved denne familie kan man iagttage den forvirring der var omkring familienavnet i midten af 1800-tallet. Alle familiens børn er ved dåben indført i kirkebogen med familienavnet ”Larsen”, hvilket er efter reglerne, men dog usædvanligt, da man mange år efter forordningen af 1828 vedblev at give børnene tilnavn dannet ud fra farens navn med endelsen –sen for drenge og
–datter for piger.
Ved de efterfølgende folketællinger tillægges børnene familienavnet ”Nielsen”. Det har Lars Larsen også da han indskrives i kirkebogen i 1888 ved sin død, så han har formodentlig selv brugt dette familienavn hele livet. De øvrige børn har fastholdt ”Larsen”.

 

Ved FT 1840 havde "Lindersgård"

5 tjenestefolk:
Lars Pedersen, 23 år (tjente også i 1834 på "Lindersgård", i 1860 på "Bækkelund")
Ole Larsen, 18 år (*16-01-1822 i Lund Skole, boede og arbejdede det meste af sit liv på "Lindersgård", optræder sidste gang i FT 1880, han døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1880 og 1890)
Frederik Larsen, 19 år
Inger Jacobsdatter, 20 år
Karen Pedersdatter, 14 år
           De 3 sidste: eneste gang i Lund

Ved FT 1845 havde "Lindersgård"

1 inderst-familie:
Anders Andersen, 45 år, inderste og daglejer (* i St. Heddinge Sogn, i 1840 inderste på "Stendyssegård", se mere under matr.nr. 32)
Dorthe Cathrine Johnsdatter, 48 år, hans kone (*23-07-1797 i Lund)
4 tjenestefolk:
Ole Larsen, 23 år (*16-01-1822 i Lund Skole, boede og arbejdede det meste af sit liv på "Lindersgård", optræder sidste gang i FT 1880, han døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1880 og 1890)
Jens Nielsen, 19 år (*24-01-1826 i Lundeledshuset)
Birthe Hansdatter, 19 år, født i Smerup Sogn (tjente også i 1850 på "Lindersgård")
Margrethe Madsdatter, 16 år, født i Smerup Sogn (*27-07-1829, opvokset på matr.nr. 19a)

Ved FT 1850 havde "Lindersgård"

1 inderst-familie:
Anders Andersen, 50 år, inderste og daglejer (* i St. Heddinge Sogn, i 1840 inderste på "Stendyssegård", se mere under matr.nr. 32)
Dorthe Cathrine Johnsdatter, 53 år, hans kone (*23-07-1797 i Lund)
2 tjenestefolk:
Ole Larsen, 28 år (*16-01-1822 i Lund Skole, boede og arbejdede det meste af sit liv på "Lindersgård", optræder sidste gang i FT 1880, han døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1880 og 1890)
Birthe Hansdatter, 24 år, født i Smerup Sogn (tjente også i 1845 på "Lindersgård")

Ved FT 1855 og 1860 havde "Lindersgård"

1 tjenestekarl:
Ole Larsen, 33 år (*16-01-1822 i Lund Skole, boede og arbejdede det meste af sit liv på "Lindersgård", optræder sidste gang i FT 1880, han døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1880 og 1890)

Ved FT 1870 havde "Lindersgård"

2 tjenestefolk:
Ole Larsen, 47 år (*16-01-1822 i Lund Skole, boede og arbejdede det meste af sit liv på "Lindersgård", optræder sidste gang i FT 1880, han døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1880 og 1890)
Lars Nielsen, 16 år, født i Lyderslev Sogn (eneste gang i Lund)

Ved FT 1880 havde "Lindersgård"

3 tjenestefolk:
Ole Larsen, 58 år (*16-01-1822 i Lund Skole, boede og arbejdede det meste af sit liv på "Lindersgård", optræder sidste gang i FT 1880, han døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1880 og 1890)
Niels Rasmussen, 18 år (*14-12-1861 på matr.nr. 17c)
Ane Andersen, 16 år (*23-03-1863 i Lund)
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk