Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 5c + 5e "Ingers Minde"

Adresse: Lund Gade 6, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 08-05-1897 udskilles matr.nr. 5c fra 5a ”Bækkelund”.
En måned senere tinglæses skøde fra Jens Christoffersens enke på ”Bækkelund” til husmand, unge Ole Olsen på grunden. Her bygger han et hus magen til naboen på 5b: et firefagshus i hvide kridtsten fra Stevns Klint. Familien er nok flyttet ind året efter i 1898.

Den 29-09-1903 blev der tinglyst skøde på matr.nr. 5e fra Jens Christoffersens enke til husmand, unge Ole Olsen.

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. 5c ”Ingers Minde”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

1850

Ubebygget landbrugsjord

 

1855

 

1860

1865

”Bækkelund”

 

 

1870

 

1880

 

1890

1897

Ole Olsen

 

Ole Olsen (3)

 

1900

1901

 

 

1906

 

 

1911

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

 

1934

Mary Viola Nielsen

 

 

 

 

1940

Hansine og Marius Jensen

 

 

1950

 

 

 

 

 

1971

Rise og Willy Tystrup Larsen

 

Rise og Willy Tystrup Larsen (4)

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familien der som den første flyttede ind i ”Ingers Minde”, bestod af unge Ole Olsen (*09-06-1858; †21-02-1934) der var født i Benløse Sogn, Sorø Amt, af skrædder Ole Jørgensen og hustru Kirsten Nielsen, hans kone Inger Marie Olsen (*04-06-1853; † ) der var født i Havnelev Sogn, samt deres eneste barn, Caroline Kristine Olsen (*13-08-1886; † ) der var født i Lund.
Ved datterens barnedåb d. 06-11-1886 er en af fadderne ”husmand, ældre Ole Olsen af Lund”. Denne ”ældre” Ole Olsen som betegnelsen ”unge” Ole Olsen skulle adskille ham fra, boede i ”Lundehuset” og var 20 år ældre end denne sides Ole Olsen.

Inger Marie og Ole Olsen blev gift i Havnelev Kirke d. 20-03-1886. Samme år flyttede de (ifølge FT 1901) til Lund. Ved FT 1890 boede de i "Harnia", men kunne altså i 1897 købe en grund og bygge deres eget.
Ved folketællingerne er Ole Olsens erhverv angivet som ”arbejdsmand”, ”stenarbejder” og ”kuglestensamler”. I 1921 oplyses at han arbejder for Dansk Flinteksport.

Datteren Caroline tjente i 1906 på ”Ellemosegård”. Den 04-12-1909 blev hun gift i Lyderslev Kirke med tømrer og fisker Niels Johansen Nielsen (*22-05-1881; †) fra Havnelev og flyttede dertil.

FT 1916 oplyste folks indtægter, formue og skat for dette år. Ole Olsen tjente 800,- kr., betalte 11,20 kr. i skat og havde ingen formue. (En karl på en gård tjente dette år 400,- kr. 1 kr i 1916 svarede til ca. 41 kr. i 2012-priser)

Inger Olsen levede længere end Ole Olsen, men hun er ikke blandt afdøde i kirkebogen for Lyderslev Sogn 1930 - 1960.

Ved FT 1930 boede Inger og Ole Olsen alene i huset. Ole Olsen er aldersrentemodtager.

Da Ole Olsen døde i 1934 solgte enken huset til Mary Viola Nielsen ved skøde tinglyst d. 28-03-1934. Mary Viola Nielsen blev gift Andersen i 1939 og fik tinglyst særeje på ejendommen.
Det ser ikke ud til at Mary Viola Nielsen har boet i huset. 

Ved FT 1940 boede de døvstumme i huset. De boede til leje hos Mary Viola Nielsen.
Hans Marius Jensen (*02-01-1893; †) og Birtha Hansine Jensen (*22-02-1896; †).
Marius var født i Sandby Sogn, Maribo Amt, af "Hollænder Mikael Peter Jensen og hustru Lavra Hansine Kristine Hansen af Sandby, 25 år". Folketællingen oplyser at også Hansine var født i Sandby Sogn, men hun findes ikke i kirkebogen under den angivne dato.
Se også Chr. Nissen: ”50 huse i Lund” s. 25.

Jeg kan huske de døvstumme som meget interesserede i at få kontakt, men det var svært som barn at forstå dem.
Jeg kom med ugeblade til dem en gang om ugen. Deres ringeklokke var selvfølgelig speciel: når man trykkede på knappen, faldt en træklods på gulvet indenfor. Hvis man ikke kunne høre faldet, havde de glemt at lægge den på plads, men det skete nu ikke ret tit.
Manden røg cerutter. Han kunne - til min store overraskelse - vende cerutstumpen med gløden ind i munden og puste røg ud.

Niels-Erik Thomsen11 fortæller: "Som nævnt i Chr. Nissens beretning hed de døvstumme ganske rigtigt Marius og Hansigne. Som det fremgår husker jeg også ganske rigtigt, at jeg var bange for at gå i brugsen.
Marius eller Hansigne kom ofte ud, hvis man gik forbi. De var jo særdeles kærlige mennesker og ville gerne kramme os børn. Men p.g.a. deres uforstålige sprog gjorde de os meget bange.

Hansigne var sværest at forstå. Jeg kan huske Jens Søgårds datter Susanne (hun tjente også på Toftegård en overgang) fortalte hun en gang havde oplevet Hansigne i brugsen. Hansigne skulle købe to citroner og sagde til brugsmanden “dulderoner”, hvorefter han hentede nogle gulerødder til hende – Det blev hun meget vred over.
Marius var meget stærk. Han hjalp af og til i høsten på Toftegård. Han elskede min mors gode mad. Jeg husker vi en gang skulle have æblegrød – Da sagde han “ablegrødeee aua godt”!!
Jeg kan også huske hvordan han kunne vende cigaren i munden, således som du beretter.
Da akitekten Andreas Brun flyttede ind i smedjen og skulle anlægge sin fine have, skulle Marius klippe hækken ud mod Toften. Andreas havde fået den idé at nogle af hyldene i hækken skulle have lov til at voke op som træer – Det syntes Marius var et særdeles mærkeligt påfund – Han rystede på hovedet og sagde “aua, aua”."
 

Mary Viola Nielsen solgte pr. 15-08-1971 huset til Rise og Willy Tystrup Larsen (*21-05-1948; † ).

Chr. Nissen2 skriver:

"I mange år boede de to døvstumme (Marius og Hansigne) i huset. Det var vist allerede lige efter krigen.

De var så glade for børn og kom tit ud og talte med børnene, når de skulle i Brugsen. Men børnene var bange for de døvstumme, som talte så underligt. Så det var tit svært at få børnene til at løbe ærinder i Brugsen, fordi de skulle forbi det her hus. De havde en datter, Inger som var anbragt på børnehjem og kom på besøg hos forældrene.

Så købte Villy og Rise huset. Og de har jo bygget det meget om i årenes løb med garage og det hele. I gamle dage var de to huse (nr. 21 og 22) ens.

Villy arbejde i mange år på Fakse Bryggeri. De havde også en minigolfbane ovre i Rødvig. Og Villy var også skraldemand inde i København. De har to børn, Lisbeth og Thomas."

 

Foto udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv
Matr.nr. 5c er andet hus fra venstre. Billedet der nok er taget i 1970'erne, viser at huset allerede da var ombygget , så det ikke længere lignede nabohuset 5b til venstre.

2013

Gå til toppen af denne side

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk