Ejerlavet Lund By

3a Toftegård

Matr.nr. 3a

Adresse: Lund Gade 23A, 4673 Rødvig, Stevns

Ved matriklen 1844 fik gården tillagt nr. 3; tidligere var den nr. 9.

Til "Toftegård" hørte et indsidder-hus, der senere fik matr.nr. 30a "Kvasen".

"Toftegård" er 1 af 5 gårde der ikke skulle udflyttes i 1861.

Lars Olsen fik tinglæst arvefæsteskøde d. 03-02-1874.

17-03-1914 tinglæses deklaration om at gården tillægges navnet "Toftegaard".

Foto af Chr. Nissen2 taget i 1970'erne

Foto af Hanne Sophia Nissen2 taget i 2004

"Toftegård" har haft følgende fæstere eller ejere:

  Fra Til
Niels Peter Rasmussen   1719
Johan Jensen4 31-08-1719 1747
Rasmus Davidsen (*1719 - †1810) 16-11-17474 1793
David Rasmussen (*1763 - †1796) 30-11-1793 1796
Ole Nielsen (*1768 - †1842) 15-04-17974 1842
Lars Olsen (*1821 - †1903) 1842 1902
Peder Larsen (*1861 - †1930) 1902 1930
Niels Peder Jensenius Thomsen  (*1906 - †1994) 1930 1978
Jørgen Toftegaard Thomsen  (*1939 - †2008) 05-01-1978 2008
Britt Thomsen (*1946 - †) 16-10-2008 2013
Zhuancao Bai og Per Lading 15-12-2013  

 

"Toftegård"s placering før 1861

"Toftegård"s placering og jord efter udflytningen

På matrikkelkortet fra 1804 (kortet ovenfor til venstre) ser det ud til at "Toftegård" lå helt ned til bygaden.
Det svarer nærmest til at gården har ligget hvor nu matr.nr. 3d og 3f ligger.

Den familiemæssige sammenhæng mellem ejerne af ”Toftegård”: (? = gift med)

Rasmus Davidsen
          ↓
David Rasmussen ? Karen Larsdatter ? Ole Nielsen ? Maren Larsdatter
                                                                                           ↓
                                                                                      Lars Olsen
                                                                                            ↓
                                                                                    Peder Larsen
                                                                                             ↓
                                                                                    Dagny Nielsen ? Niels Peder Thomsen
                                                                                                              ↓
                                                                                         Jørgen Toftegaard Thomsen

3a "Toftegård" i 2013

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11
"Toftegård" set fra øst,  1956 (Det kgl. Bibliotek "Danmark set fra luften")

"Toftegård" set fra sydvest
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11 

2017 Set fra øst

Toftegård 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk