Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 17b  "Skolejorden"

Da prins Carl byggede den første skole i 1719 var der næppe mere jord til skolen end ”som til en liden kålhauge er fornøden” som der står i fundatsen. Vemmetofte Kloster forsørgede skoleholderen - langt fra fyrsteligt, men nok på et niveau der var mere sikkert end mange landarbejderes. I fundatsen fra 1722 står der (ifølge http://www.thorshoj.dk/): "Husene ere Skolemestrene frigivne for ald Afgift i hvad Navn det have kunde; Saa skal og Huset samt Kaal-Havens Vedligeholdelse ikke komme Skolerne til nogen Last.
Desuden modtog skoleholderen
til Løn og Underholdning Tredive Rixdaler og til Lys og Ildebrand 10 Rdld.  
og det var - selv for den tid - et meget beskedent beløb. Pengene hertil stammede fra renterne af en fond på 4800 Rdl., som prins Carl havde udsat til formålet. Ud over lønnen modtog skoleholderen nogle mindre ydelser i naturalier."

På et tidspunkt - måske omkring 1841, hvor man indførte sogneforstanderskabet, der skulle stå for sognets skole-, fattig- og vejvæsen - har ”det offentlige” overtaget Vemmetofte Klosters opgave med hensyn til lærerens forsørgelse, og til den ende har man tænkt: ”Han må klarer sig som vi andre: dyrke jorden.” Skolen og et passende stykke jord (23.864 m2 eller 2,4 ha, små 5 tdr. land) fik matr.nr. 17 i 1844. (Inden for den sorte firkant til højre)
Inde i matr.nr. 17 lå matr.nr. 34 med et to-familieshus. Dette hus med grund havde hørt sammen med "Ellemosegård", og været gårdens bolig for dens inderster, men efter udflytningen i 1861-62 vedblev dette hus at tilhøre og blive udlejet af Vemmetofte.

Dato for erhvervelse Matr.nr.       Ejer                                                FT       Beboer                                                     
  17 Vemmetofte Kloster   Skoleholderen og hans familie
1841 17 Sogneforstanderskabet  
     
1867 17 Sognerådet  
     
     
     
21-07-1908 17b Ole Nielsen Olsen
(byggede "Villaen": i 1938 = 17c + 34)
   
    1911 Karl Kristian Jensen (2)
16-05-1911 17b + 34 Jens Nielsen "Søgård"    
    1916 Ubeboet
    1921 Jens Nielsen (3)
11-03-1924 17b + 34 Ejnar Nielsen "Søgård", en søn  
    1925 Anne Marie Nielsen (1) Jens Nielsens kone
    1930
22-12-1938 17b Ejnar Nielsen    Ubebygget landbrugsjord
    1940
     
01-06-1965 17b Thorkild Søgaard Nielsen en søn  
15-04-1966 17b  
     
     
     
1997 17b Jens Søgaard Nielsen en nevø  
     
     

 

Det gultskraverede betyder at matriklen er under standbeskyttelse.

20-07-1897 solgte Vemmetofte Kloster matr.nr. 34 til Ole Nielsen Olsen. Det var hans barndomshjem.

10-08-1907 blev matr.nr. 17 delt i 17a og 17b. (17b = 17b + 17c + 17d på matrikelkortet til venstre).

21-07-1908 købte Ole Nielsen Olsen 17b af Lyderslev Sogneråd.

Han byggede villaen ”Solbakken” på den del der i dag er 17c+34+17d.

Da Ole Nielsen Olsen døde i 1911 solgte hans arvinger d. 16-05-1911 jorden og villaen til Jens Nielsen på ”Søgård”.

D. v. s. at Jens Nielsen ejede fra 1911 det der i dag hedder 17b, 17c, 17d og 34. 

22-12-1938 udskilte Ejnar Søgaard matr.nr. 17c fra 17b og solgte halvdelen til broren Aksel Raahauge Nielsen.

Matr.nr. 17d er sandsynligvis udskilt fra 17c den 22-03-2002.

 

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk