Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 12e

Adresse: Oprindelig: Grønnevej 2, 4660 St. Heddinge
I 2014: Ingen adresse - landbrugsjord uden bebyggelse

Matr.nr. 12e på 1.344 m2 blev d. 28-05-1960 udskilt fra matr.nr. 12a "Pilebæk" og pr. 23-08-1960 solgte til Andelsstalden v/ Børge Olsgaard (som ejede "Pilebæk") og Gustav Yde (som forpagtede "Sølkær" i Ejerlavet Lyderslev).

På grunden blev der opført fodermesterbolig til Andelsstalden.

Samtidig blev matr.nr. 12d på 4.177 m2 udskilt fra matr.nr. 12a "Pilebæk" og solgt til Andelsstalden.
På denne grund opførtes Andelsstalden.
Matr.nr. 12d eksisterer ikke i 2014, men indgår i matr.nr. 12k.

Pr. 06-11-1980 solgte Gustav Yde sin halvpart af Andelsstalden til Børge Olsgaard.

I 1985 - efter Børge Olsgaards død - solgte hans enke, Lise Olsgaard, "Pilebæk" og Andelsstalden til Leif Andersen, Vandrigsvej 19, Gevnø, og hans søn Hans Jørgen Karlshøj-Andersen (*23-12-1949; †), Vandrigsvej 21, Gevnø.

Pr. 05-09-1985 udmatrikulerede de 12h på 50.000 m2 fra 12a. (Se nedenfor).

Da "Pilebæk" (bygningerne med have) d. 02-09-1991 blev udmatrikuleret fra landbrugsjorden som matr.nr. 12a, opstod matr.nr. 12i som den resterende landbrugsjord.

 

Pr. 20-01-1992 blev matr.nr. 12d, 12e, 12h og 12i sammenlagt under betegnelsen matr.nr. 12e på 298.391 m2.

Pr. 10-10-1994 overførtes 212.761 m2 fra matr.nr. 13a (del 2 - den nordlige del af 13a "Spangsbæk", se matrikelkortet til venstre) til matr.nr. 12e der herefter var på 511.152 m2.

Pr. 03-08-2004 solgte Leif Andersen sin havpart af ejendommen til barnebarnet Jesper Karlshøj-Andersen (*11-11-1976; )
Den 17-03-2009 solgte Hans Jørgen Karlshøj-Andersen havdelen af sin andel af ejendommen til sønnen Jesper Karlshøj-Andersen, der herefter ejer 3/4 af matr.nr. 12e.

På matrikelkortet nederst ses matr.nr. 12e's udstrækning i 2014.

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk