Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 12k  Andelsstalden

Adresse: Grønnevej 2a, 4660 St. Heddinge

 

Andelsstaldens jord blev udstykket fra 12a "Pilebæk" som matr.nr. 12d til staldbygningen og matr.nr. 12e til fodermesterboligen pr. 28-05-1960.

Andelsstalden blev bygget i et samarbejde mellem gårdejer Børge Olsgaard på "Pilebæk" og forpagter Gustav Yde på "Sølkær" i Lyderslev ("Sølkær" ligger lige nord for "Pilebæk").
Deres respektive kreaturbesætninger blev sat ind og passet af en ansat fodermester.

Pr. 06-11-1980 solgte Gustav Yde sin halvpart af Andelsstalden til Børge Olsgaard.

I 1985 - efter Børge Olsgaards død i 1983 - solgte hans enke, Felice (Lise) Olsgaard, "Pilebæk" og Andelsstalden til Leif Andersen, Vandrigsvej 19, Gevnø, og hans søn Hans Jørgen Karlshøj-Andersen (*23-12-1949; †), Vandrigsvej 21, Gevnø.

Pr. 20-01-1992 blev matr.nr. 12d, 12e, 12h og 12i sammenlagt under betegnelsen matr.nr. 12e på 298.391 m2.

Pr. 10-10-1994 overførtes 212.761 m2 fra matr.nr. 13a (del 2 - den nordlige del af 13a "Spangsbæk", se matrikelkortet nedenfor) til matr.nr. 12e der herefter var på 511.152 m2.

Pr. 12-09-2002 solgte Leif Andersen og Hans Jørgen Karlshøj-Andersen den udmatrikulerede del af matr.nr. 12e ved navn matr.nr. 12k på 11.802 m2 til Hans Jørgens søn, Thomas Karlshøj-Andersen (*28-06-1974; †).

Matrikelkort 2014

2013. Andelsstalden set fra Dyssevej

2013. Andelsstalden set fra Grønnevej mod vest

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk