Ejerlavet Lund By

Incest på "Søgård"?

Kristen Nielsen1 fra "Espemosegård" fortæller i sin "Slægtsbog" (s. 5) fra 1970:
"Rasmus Jensen, gmd., Søgaard i Lund, f. 1748, han blev enkemand, var siden gift med sin broder Niels' datter Johanne i fire år. De havde ingen børn sammen. Han døde på Søgaard d. 28. april 1819."


Se, det var noget af en historie, hvis den var sand: Præsten skulle have tilladt ægteskab mellem en gift onkel og hans niece.

Kristen skriver godt nok at Rasmus Jensen blev enkemand, men den værdighed opnåede han aldrig. Hans kone døde næsten 17 år senere end han.


Frederik d. II forbød i Ægteskabsordinansen af 1582 ægteskab mellem beslægtede nærmere end tredje grad efter kanonisk beregningsmåde7    
1. grad: søskende
2. grad: fætre og kusiner
3. grad: fætrenes og kusinernes børn

Danske Lov 1662 siger:

9. 
Personer, som for Slegts, eller Svogerskabs, Skyld ikke maa samlis i Egteskab:

1.  Forældre og deris Børn, saa og de, som ere i Forældris Stæd, og de, som ere
i Børns Stæd, maa hverken nær, eller fiern, samlis i Egteskab. Forældre ere Fader og
Moder: Børn ere Søn og Daatter: I Forældris Stæd ere alle Oldefædre, og Forældris og
Oldefædris Sødskinde, fra Olding til Olding, i hvor vit de sig opstrekke kunde: I Børns
Stæd ere Børnebørn og deris Børn ned ad, i hvor vit de sig nedstrekke kunde.

2. Brødre og Søstre maa ej komme sammen i Egteskab, enten de ere Fuld- eller Half-Sødskinde;
Broder maa ej heller tage til Egte Søsters, eller 
Broders, Daatter, ej heller nogen af dem, som af Søsters, eller Broders, Børn avlis, i hvor
vit de sig nedstrekke kunde; Ej heller maa Søster til Egte bekomme sin Broders, eller
Søsters Søn, ej. heller nogen, som avlis af dem, i hvor vit de sig kunde nedstrekke.


Reglerne blev mildnet i slutningen af 1700-tallet, og i 1800 indførtes de nuværende regler om, at man ikke må gifte sig med beslægtede i den direkte op- og nedstigende linje (bedsteforældre, forældre, børn) samt med søskende. Ægteskab mellem onkel og niece er - og var efter 1800 - altså tilladt.

Historien om "incesten" på "Søgård" er som følger:
Rasmus og Niels Jensen voksede op på "Pilebæk". Rasmus var et par år ældre end Niels.
Som 25-årig blev "ungkarl" Rasmus Jensen gift d. 11-06-1775 i Lyderslev kirke med "pigen" Karen Hansdatter, der var ca. 22 år gl. Hun var steddatter af gårdmand Anders Andersen i Lund (sandsynligvis på "Søgård").
I forbindelse med brylluppet har Rasmus nok fået fæstebrev på "Søgård" (men han står ikke i registret over fæstebreve). At han var "ungkarl" og hun "pige" fortæller, at ingen  af dem tidligere havde været gift, og at han endnu ikke havde fået fæstebrev. I hvert fald er de ved folketællingen i 1787 gårdfolk på "Søgård".
Mellem 1777 og 1802 fik de 10 børn - 7 drenge og 3 piger. I hvert fald 3 af drengene døde inden de blev voksne.
Som ca. 29-årig blev lillebroren Niels Jensen d. 14-11-1779 gift i Lyderslev Kirke med enken på "Højgård", den 32-årige Johanne Hansdatter der havde mistet sin mand, Jens Johansen, syv måneder tidligere. To måneder før brylluppet med Niels Jensen fødte hun sit og Jens Johansens 7. barn - en dreng ved navn Jens, "en søn, med hvilken hun var frugtsommelig da manden døde", som der står i kirkebogen.

 

 

 

Niels Jensen havde fået fæstebrev på "Højgård" fire dage før brylluppet, så nu stod han efter brylluppet med en gård, en kone og 6 børn - Johanne og Jens havde mistet deres dengang yngste og tre måneder gamle dreng i 1778, så der var kun 6 børn tilbage.


Fra slutningen af 1770'erne sad de to brødre som gårdmænd på "Søgård" og "Højgård". Deres far, "gamle" Jens Pedersen, sad på "Pilebæk" indtil deres lillebror, Hans Jensen der blev gift med Niels Jensens steddatter, Ane Kirstine fra "Højgård", overtog "Pilebæk" i 1795.

Så ved århunderedeskiftet var de tre brødre gårdmænd i Lund.

Rasmus Jensens yngste søn, Christen Rasmussen der var født 24-11-1793, blev gift 19 år gammel (mænd skulle ellers være 20 år) d. 04-06-1813 med sin 24-årige kusine, Johanne Nielsdatter, fra "Højgård". Da de to unge mennesker blev født omkring 1790, var et sådant ægteskab ulovligt, men i 1800 var ægteskab mellem fætter og kusine blevet legalt.


Kristen Nielsen1 troede, at det var Rasmus Jensen der giftede sig med brordatteren Johanne (og det havde været lovligt, hvis Rasmus havde været enkemand - hvilket han ikke var), men det var altså sønnen (og det var også lovligt).
Rasmus Jensen skrev under på trolovelsesnotat i kirkebogen for sin søn, men det var Johannes onkel, Hans Jensen, fra "Pilebæk" der skrev under for hende, fordi hendes far, Niels Jensen, var død 2 år før.
Mistanken om incest på "Søgård" kan altså afvises, og så slutter historien jo godt - og dog, ikke helt.

Johanne og Christen boede og arbejede på "Søgård". Planen har nok været at Christen skulle overtage fæstet  efter sin far, Rasmus, der var 65 år ved sønnens bryllup.


Johanne og Christen fik deres første barn d. 21-09-1814 - en dreng der blev døbt Jens Christensen. I sidste halvdel af 1817 bliver hun gravid igen. I slutningen af april 1818 - kort før Johanne skal føde - dør Christen d. 28-04-1818 kun 24 år gammel. Hans begraves d. 01-05-1818, og samme dag nedkommer Johanne med en dreng, der døbes Niels, men dør kort efter.


Kun 5 måneder efter disse dramatiske begivenheder gifter Johanne sig (d. 30-09-1818) med den 26-årige Jens Pedersen fra "Vestervang" i Lyderslev. Jens Pedersen var også Johannes fætter - ligesom Christen havde været - idet Jens Pedersens mor, Karen Jensdatter, var en søster til både Niels Jensen og Rasmus Jensen.
Knap 7 måneder efter brylluppet dør Rasmus Jensen, 71 år gammel, og Jens Pedersen overtager fæstet af "Søgård".


Rasmus Jensens enke, Karen Hansdatter, døde mange år senere, d. 24-02-1836, 86 år gammel, som aftægtskone på "Søgård".

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk