Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 1d

Matr.nr. 1d er et ubebygget stykke jord, som Niels Larsen d. 27-05-1937 udskilte fra sin matr.nr. 1b i forbindelse med at han ville sælge ejendommen matr.nr. 1b - kaldet "Skovvang".

Niels Larsen beholdt selv 1d indtil d. 22-11-1973, hvor han solgte matriklen til biavler Arne Aage Græslien Christensen (*15-03-32; †10-08-2017) fra Arnøje. Efter dennes død overtog Kirsten Sofie Christoffersen og Bjarne Karsten Christensen ejendommen ved skøde tinglæst d. 16-02-2018.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk