Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 1c

Matr.nr. 1c er et stykke ubebygget landbrugsjord, som blev udskilt fra matr.nr. 1b og tinglæst i 1884 i forbindelse med arvesagen efter Ellen Larsdatter på "Lindersgård".

"Lindersgård" havde som den eneste gård i Lund, fra begyndelsen 2 forskellige matrikkelnumre: 16 og 1b
Fire af de fem børn delte gården der indtil da havde haft samme størrelse som de øvrige 14 gårde i Lund, i 6 uens jordstykker: 16a, 16b, 16c, 16d, 1b og 1c.

Matr.nr. 1c kom til sammen med 16a at udgøre den fremtidige "Lindersgård" - i blå ramme på kortet til højre.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk