Ejerlavet Lund By

14 Højgård

Matr.nr. 14

Adresse: Dyssevej 4, 4673 Rødvig, Stevns

Ved matriklen 1844 fik gården nr. 14; tidligere var den nr. 5.

"Højgård" var 1 af 10 gårde der skulle udflyttes efter 1861.
Gården blev udflyttet til den nordlige del af marken med navnet "Steendyss Marken".

Christen Nielsen fik tinglæst arvefæsteskøde 29-11-1864.

Den 17-06-1902 blev navnet "Højgaard" tinglyst.

Fæstere og ejere på "Højgård"

 

Fra Til
Niels Laursen   1726
Niels Myre Rasmussen 08-05-17264        1733
Hans Sørensen 03-03-17334 1733
Rasmus Pedersen 28-07-17334 1734
Hans Christensen 05-12-17344 1769
Jens Johansen 1739 - 1779 04-02-17694 1779
Niels Jensen 1750 - 1811 10-11-17794 1811
Johanne Hansdatter 1747 - 18144 1811 1814
Christen Nielsen 1785 - 1863 13-10-18144 1863
Jens Christensen 1824 - 1913 1863 1902
Christen Jensen 1853 - 1920 1902 1912
Rasmus Chr. Rasmussen 1859 - 1923 1912 1923
Karen Kirstine Rasmussen 1865 - 1952 1923 1933
Valdemar Olsgaard 1903 - 1982 1933 1969
Jens Olsgaard 1936 - 07-06-1969 1994
A/S J. Asmussens Eftf. 27-04-1994 1995
Erling 1942 -  og H. E. Kilberg Møller-Sørensen 1944 - 19-01-1995  

 

Den familiemæssige sammenhæng mellem ejerne af ”Højgård”: (? = gift med)

Jens Johansen ? Johanne Hansdatter ? Niels Jensen
                                                                  ↓
                                                       Christen Nielsen
                                                                   ↓
                                                      Jens Christensen
                                                                    ↓
                                                        Christen Jensen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rasmus Christian Rasmussen ? Karen Kirstine Rasmussen
                                                   ↓
                                   Valdemar Olsgaard
                                                   ↓
                                       Jens Olsgaard

"Højgård"s placering før 1861

"Højgård"s placering efter udflytningen i 1861-62

Højgård 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Højgård 1949
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Højgård 1957
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Højgård 1962
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26


"Højgård" blev - som en af 3 gårde i Lund - først udstykket i slutningen af det 20. århunderede.
Det skete da gårdens jord blev delt i to dele d. 02-12-1994.

Del 1 beholdt matr.nr. 14. Det var den del hvorpå bygningerne ligger. Arealet udgør 31.103 m2.

Del 2 på 227.712 m2 blev lagt sammen med matr.nr. 4a.

Fra 2000 forpagtede Torben Joakim Lorenzen (*29-10-1965; † ) der ejede ”Stendyssegård”, matr.nr. 4a, indtil han pr. 01-01-2008 købte den.

 

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk