Ejerlavet Lund By

Peter Brøndsagers familie
15 Stendyssegård

Peter Brøndsager (*18-08-1916; †08-08-199323) blev født på ”Brøndsager” i Lyderslev, som søn af gårdbestyrer Hans Peter Hansen, 25 år, og Karen Oline Kristine Pedersen, 24 år.
(Peter Brøndsager døbes Peter Brøndsager Hansen, men ved kgl. bevilling af 20-11-1947 tillades at føre slægtsnavnet Brøndsager)

30-04-1943 gift i Havnelev Kirke med datteren fra ”Mindehøjgård” på Havnelev Mark, Karen Elise Bille (*10-09-1921; †12-12-199223). På det tidspunkt var Peter Brøndsager landmand i Lyderslev.

Ved deres ældste barns dåb var han parcellist i St. Torøje.

 

Stendyssegård 1949
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Elise og Peter Brøndsagers børn:
John Bille Brøndsager
*05-04-1944
†16-03-199723
 
Martin Bille Brøndsager
12-01-1949
 
Jens Bille Brøndsager
*03-06-1956
Overtog "Stendyssegård" i 198123
Else Bille Brøndsager
*04-03-1958
†14-06-199723
 
Henrik Bille Brøndsager
04-03-1958
 

 

Da Elises bror, Hans Bille, kunne overtage sin fædrene gård, ”Mindehøjgård” (øst for "Højstrup"), i 1945, solgte han ”Stendyssegård” til søsteren og svogeren.

De overdrog i 198123 gården til deres søn, Jens Bille Brøndsager.

Foto udlånt af Niels-Erik Toftegaard11, der beskriver indholdet:
"Billedet taget 01-06-1953 ved mine forældres sølvbryllup på Toftegård.
Forrest (i profil) ses Elise (Stendyssegård), næst min farbror Sigfred (Strandbo) og derefter min moster Ellen.
Bagest min bror Bøje og ved siden af ham skimtes min kusine Ulla (datter af min faster Marie).
Den unge mand i matrostøjet er mig selv (-Jeg var meget stolt af det matrostøj)."

Foto udlånt af Niels-Erik Toftegaard11, der beskriver indholdet:
"Dette billede er også taget 01-06-1953 ved mine forældres sølvbryllup på Toftegård.
Forrest ses min tante Emmy (Strandbo), dernæst Peter Brøndsager (Stendyssegård), efter ham skimtes Elna (Pax), så følger Kristian Kristensen (Stevnsbo).
Ved bordet langs væggen ses fra ve. min bror Jørgen, min søster Else og min svoger Jørgen Stub."

Mindesten på Lyderslev Kirkegård
Foto 2015

John og Martin Brøndsager, foto 1952
Billede udlånt af Martin Brøndsager23

Elise og Peters sølvbryllup 30-04-1968
Fra venstre: Martin, Henrik, Elise, Else, Peter, Jens, John
Foto udlånt af Martin Brøndsager23

Stendyssegård 1957
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk