Ejerlavet Lund By

Jens Olsens familie
7a Haugård

Jens Olsen (*1747; †22-10-1796) var fæster på ”Haugård” ved FT 1787.

Han fik fæstebrev d. 10-03-1783, hvoraf det fremgår at han overtog fæstet efter Anders Olsen.

Jens Olsen var ved FT 1787 ”bondefoged” og ”bonde og gårdbeboer”.

Jens Olsen var gift med Margrethe (Maren) Andersdatter (*1756; †09-10-1820) der var datter af den tidligere gårdfæster, Anders Olsen. 
Margrethe Andersdatter overlevede Jens Olsen og d. 27-11-1796 (35 dage efter mandens død) giftede hun sig med gårdens næste fæster, Hans Jensen.

Ved FT 1787 havde "Haugård"

1 aftægtskvinde:
Marie Jensdatter, 60 år, madmoders moder, enke efter 1. ægteskab
1 plejebarn:
Boel Olsdatter, 8 år, madmoders søsters datter
3 tjenestefolk:
Peder Andersen, 34 år (ses ikke senere i Lund)
Ellen Andersdatter, 28 år (ses ikke senere i Lund)
Niels Pedersen, 18 år (ses ikke senere i Lund)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk