Ejerlavet Lund By

Hans Jonassens familie
6a Strandgård

Hans Peder Jonassen (*30-05-1875; †01-07-1956) blev født i Store Torøje af enlig mor Birthe Christine Jensen. Faren, Johannes Jonassen, giftede sig senere med moren.

Ved FT 1901 bor Hans Jonassen hos brødkusk Lars Christensen og hustru Karen Larsen i Gevnø. Han er for tiden arbejdsløs og er tilflyttet sognet året før.
Den 12-05-1901 blev han gift med den hjemmeboende datter, Maren Marie Christensen (*09-12-1872; †07-08-1937), der var syerske.

I 1916 købte Hans Jonassen ”Bækkelund”, som han lod sin datter og svigersøn bestyrer fra 1924, da de var blevet gift.
Næste år (1925) købte han ”Strandgård” af den 42-årige ungkarl Anders Hansen Olsen.

I 1930 byttede Hans Jonassen og svigersønnen Kristian Nielsen gårde, så Hans Jonassen vendte tilbage til ”Bækkelund”.

Efter konens død i 1937 giftede Hans Jonassen sig med Anna Christine Christensen (*?; †1985).
Anna og Hans Jonassen fik ingen børn.

I 1943 solgte Hans Jonassen ”Bækkelund” til Viggo Galsgaard.

Hans og Anna Jonassen flyttede op på Lund Mølle, hvor de boede til Hans Jonassens død i 1956.
Anna Jonassen blev boende på Lund Mølle efter mandens død, indtil hun i 1966 mageskiftede med en søn fra ”Strandgård” (Kai Nielsen), der fra 1962 havde boet med sin kone og børn i det lille hus ”Vito” mellem ”Strandgård” og Den gamle Skole.

Bækkelund 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Strandgård 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk