Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 7000a, 7000b, 7000d, 7000e, 7000f

Matr.nr. 7000a er vejstykket "Espemosevej" fra "Ærtebjergvej" til gården "Espemosegård".

Matr.nr. 7000b er vejstykket "Lundeledsvej" ud for matr,nr. 18b og 18d

Matr.nr. 7000d er vejstykket "Ærtebjegvej" ud for matr.nr. 11c og 12c.

Matr.nr. 7000e er vejstykket "Ærtebjergvej" ud for matr.nr. 8b.

Matr.nr. 7000f er vejstykket "Lund Gade" mellem matr.nr. 35a og 35b

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk