Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 4q - Lund Vandværk

Adresse: Højstrupvej 21, 4673 Rødvig, Stevns

 

Matr.nr. 4q på 83 m2 blev udskilt fra 4h d. 03-05-1911 og solgt ved tinglæst købekontrakt d. 04-07-1911 til Lund Vandværk, repræsenteret ved formand for vandværket gårdejer Jens Nielsen, "Søgård".
Prisen var 25 øre pr. kvadratalen = 52 kr. Dertil kom "at der i rekognition til Vemmetofte Kloster i anledning af det i nærværende dokument foregåede ejerskifte er betalt kr. 0,10".
rekognition, (af lat. recognitio 'eftersyn, undersøgelse', af re- og afledn. af cognoscere 'lære at kende, undersøge'), ældre betegnelse for afgift eller godtgørelse, der især blev anvendt om en grundbyrdeydelse.  Ved ejerskifte betalte den ny ejer rekognition til den tidligere ejer. Forklaring hentet fra DEN STORE DANSKE Gyldendals åbne encyklopædi)

Foto fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv

2013

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk