Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 3g

Matr.nr. 3g blev udskilt af 3a "Toftegård" d. 11-05-1914. Det udgjorde da 230 m2. 3g blev købt af smedemester Jens Peter Jørgensen der ejede matr.nr. 24a m. fl.

Som det fremgår af nedenstående tingbog afgav både matr.nr. 24a og 3g nogle kvadratmeter til matr.nr. 3b i 1981, så 3g kom på 195 m2.

Matr.nr. 3g hører sammen med matr.nr. 24a, 4r, 29b og 29c og udgør i 2013 den jord som Lund gamle Smedje ligger på.

Se mere under matr.nr. 24a.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk