Ejerlavet Lund By

12a Pilebæk

Matr.nr. 12a

Adresse: Ærtebjergvej 25, 4660 St. Heddinge

Ved matriklen 1844 fik gården nr. 12; tidligere var den nr. 11.

"Pilebæk" var 1 af 10 gårde der skulle udflyttes efter 1861.

Christoffer Nielsen fik tinglæst arvefæsteskøde 03-12-1867.

"Pilebæk"s fæstere eller ejere:
  Fra Til
Jens Pedersen Smed   1700
Niels Jensen Smed 05-07-17004 1722
Hans Rasmussen 29-05-17224 1747
"Gl." Jens Pedersen 1721 - 1802 28-06-17474 1788
”Gl.” Hans Jensen 1769 - 1811 18-09-17884 1811
Anna Kirstine Jensdatter 1768 - 1852 1811 1835
Christen Hansen 1805 - 1830(?)    
Jens Nielsen 1814 - 1867 1835 1867
Christoffer Nielsen 1842 - 1910 1867 1904
Niels Andersen 1868 - 1931 1904 1916
Isak Olsgaard 1890 - 1975 1916 1960
Børge Olsgaard 1927 - 1983 1960 1983
Felice (Lis) Helenius Olsgaard 1983 1985
Leif Andersen og Hans Jørgen Karlshøj-Andersen 07-08-1985 1991
Mona Magnussen 01-06-1991  

 

Den familiemæssige sammenhæng mellem ejerne af ”Pilebæk”: (? = gift med)

Jens Pedersen
          ↓
Hans Jensen ? Anna Kirstine Jensdatter   
                        ↓
           Christen Hansen ? Karen Johannesdatter ? Jens Nielsen
                                                                                   ↓
                                                                     Christoffer Nielsen  
                                                                                    ↓
                                                                     Karen Kirstine Nielsen ? Niels Andersen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Isak Olsgaard
             ↓
Børge Olsgaard ? Felice (Lis) Helenius Olsgaard

"Pilebæk"s placering før udflytningen

"Pilebæk"s placering efter udflytningen

Pilebæk 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Pilebæk 1949
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Pilebæk 1956
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Kristen Nielsen1 oplyser af stykket 12b (blå firkant på matrikelkort til venstre) blev taget af "Pilebæk"s jord til broren Christen Hansen Nielsen (kaldet Christen Spillemand), der var musiker, fisker og arbejdsmand.

D. 15-02-1869 skrev "Pilebæk"s ejer, Christoffer Nielsen, et gavebrev til sin bror, Christen Hansen Nielsen, på matr.nr. 12b.
Parcellens "areal skilles ved en offentlig vej fra min gårds nuværende jorder og udgør ca. 1 tdr. land geometrisk mål. Med jorden overdrages alt, hvad derpå findes af bygninger ....", hvilket må betyde at det lille bindingsværkhus allerede befandt sig på grunden.

 

Udstykninger fra "Pilebæk"
Dato Matr.nr. Beskrivelse
15-02-1869 12b se ovenfor
1888 12c en del af mat.nr. 12b
28-05-1960 12d Andelsstalden, en del af matr.nr. 12a
28-05-1960 12e Bolig til Andelsstalden, senere landbrugsjord uden bolig
20-07-1961 12f Udskilt fra matr.nr. 12b
03-08-1961 12g Aftægtsbolig til Meta og Isak Olsgaard
05-09-1985 12h 12a blev delt op i 12h og 12i, begge lagt ind under 12e d. 20-01-1992
05-09-1985 12i 12a blev delt op i 12h og 12i, begge lagt ind under 12e d. 20-01-1992
  12k tidligere matr.nr. 12e + 12d

Matrikelkort over udstykninger fra "Pilebæk" som det ser ud i 2013

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk